Rok 2012 rokiem DMR?

Logo DMR Association

Zgodnie z danymi IMS Research, musiała minąć aż dekada, aby 15 procent licencjonowanych użytkowników ruchomej łączności radiowej (PMR – ang. Professional Mobile Radio) z całego świata przeszło z systemów analogowych na cyfrowe. Jednakże, mimo tych niemrawych początków, ostatnio w branży dokonuje się rozwój, dzięki któremu w ciągu następnych pięciu lat być może ujrzymy ponad dwukrotny wzrost liczby migracji z systemów analogowych na cyfrowe.

Technologie cyfrowe po raz pierwszy wprowadzono na rynek PMR w połowie lat 90-tych. Wczesne standardy, takie jak TETRA i APCO Project 25 (P25), były projektowane przede wszystkim z myślą o służbach ratunkowych i organizacjach bezpieczeństwa publicznego.

Choć technologie takie, jak dPMR i NXDN pomogą otworzyć cyfrowy rynek na większą liczbę użytkowników, to według przewidywań właśnie DMR (ang. Digital Mobile Radio) będzie stymulować rozwój w branży.

Czym jest DMR?

DMR to dwuszczelinowy, oparty o wielodostęp w dziedzinie czasu (TDMA) system oferujący transmisję głosu i danych oraz szereg innych funkcji i aplikacji. Podstawa jego działania jest taka sama, jak w przypadku systemów TETRA i P25 Phase II. Najprościej mówiąc, kanał radiowy jest dzielony przy pomocy szczelin czasowych: użytkownik A dostaje dostęp do kanału na kilka milisekund, po czym następuje kolej użytkownika B itd. Zatem w jednym kanale radiowym o szerokości 12,5 kHz można realizować jednocześnie dwie niezależne łączności głosowe lub łączność głosową i transmisję danych.

System DMR dzieli się na trzy poziomy (Tier):

DMR Tier 1 jest przeznaczony dla nielicencjonowanych użytkowników i do zastosowań komercyjnych o niskiej mocy nadawczej.

DMR Tier 2 nadaje się dla licencjonowanych użytkowników potrzebujących efektywności widmowej, zaawansowanych usług głosowych i zintegrowanej transmisji danych protokołem IP w systemach łączności cechujących się dużą mocą nadawczą.

DMR Tier 3 to trankingowy wariant tego standardu, dla systemów o bardzo dużej liczbie abonentów i wielu komórkach.

DMR pędzi naprzód.

Liczba przeprowadzonych testów interoperacyjności wzrasta, więc DMR Association (Stowarzyszenie DMR) opracowało specjalną, wspólną specyfikację interfejsu aplikacyjnego (Application Interface Specification, AIS) dla DMR. Obecnie rynkowy odbiór DMR jest kształtowany głównie przez aplikacje i transmisję danych, jaką owa technologia zapewnia. Choć standard DMR zawiera specyfikacje różnych środków transmisji danych poprzez interfejs radiowy, to obecnie nie precyzuje interfejsu pomiędzy siecią DMR a urządzeniem aplikacyjnym.

Interoperacyjność jest istotnym aspektem otwartych standardów, jako zapewnia ona komfort wyboru. Klienci nie są przywiązani do rozwiązania konkretnego producenta – mogą swobodnie wybierać spośród szeregu innych. DMR Association cieszy się z faktu, że wzrosła nie tylko liczba przeprowadzonych testów interoperacyjności (IOP), ale również liczba rozpatrywanych przypadków testowych. Aby nadal polepszać interoperacyjność, specjalna grupa robocza z DMR Association zajęła się złożonym zadaniem – opracowywaniem wspólnej specyfikacji interfejsu aplikacyjnego. AIS zapewni połączenie pomiędzy powszechnie wykorzystywanymi w sieciach radiowych urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak konsole dyspozytorskie i rejestratory rozmów. Będzie także wspierać aplikacje operujące na danych, takie jak usługi lokalizacji, aplikacje do zarządzania siłą roboczą oraz systemy telemetryczne.

Stowarzyszenie DMR jest zaangażowane w te ulepszenia, ponieważ doprowadzą one do obniżenia kosztów badań i rozwoju dla wytwórców CAD (ang. Computer Added Dispacher) ikonsol dyspozytorskich, którzy nie będą zmuszeni do opracowywania osobnych interfejsów dla różnych sieci cyfrowych. Kolejną korzyścią będzie szybsze wprowadzania nowych produktów na rynek.

Rok 2012 okazuje się ważnym okresem dla Stowarzyszenia i standardu DMR w ogólności. W ubiegłych miesiącach wprowadzono liczne produkty DMR, a w nadchodzących spodziewane są dalsze premiery – wśród nich długo wyczekiwane produkty DMR Tier III.

Źródło:www.aaradio.com.au

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń