Radiotelefony noszone do działań w sytuacjach kryzysowych i ratowniczych

straz_lodz_pl

W ostatnim czasie ogłoszono zamówienia na dostawę sprzętu łączności, który wykorzystywany będzie głównie do działań ratowniczych, gaśniczych oraz poszukiwawczych. Miasto Rybnik chce doposażyć jednostki OSP w radiotelefony, natomiast Komenda Powiatowa PSP w Sieradzu – w imieniu Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi – przeprowadza postępowanie na dostawę sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych (ratownictwo techniczne, wodne, poszukiwawczo-ratownicze – likwidacja skutków występowania żywiołów oraz katastrof budowlanych). Część tego sprzętu stanowią radiotelefony.

Do jednostek OSP z Rybnika trafić ma 11 szt. noszonych radiotelefonów analogowo-cyfrowych.

Radiotelefon ma być wyposażony w wyświetlacz oraz podstawową klawiaturę. Wymagany jest akumulator NiMH o minimalnej pojemności 1400mAh. Zamawiający chce również, aby terminal miał stopień ochrony IP57. Dostawa obejmuje zaprogramowanie radiotelefonów zgodnie z wykazem częstotliwości KM PSP w Rybniku, który zostanie przekazany wraz z umową.

Zamówienie ma być zrealizowane do 20 grudnia br., a dostawca ma udzielić minimum 12 miesięcy gwarancji i posiadać punkt reklamacyjny na terenie Polski. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Oferty można składać do 15 listopada br.

Drugie postępowanie to przetarg na dostawę sprzętu do działań w sytuacjach kryzysowych. Zamówienie podzielono na 2 części. W skład części pierwszej wchodzą m.in. trzy cyfrowe radiotelefony na pasmo VHF oraz zestaw do ich programowania. Radiotelefony mają posiadać akumulator o pojemności minimum 1500 mAh, a czas pracy ma wynosić minimum 16 h w trybie cyfrowym. Wymagany jest stopień ochrony IP57.

Część druga to łódź hybrydowa z silnikiem i przyczepą. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (na jedną z dwóch części) oraz równoważnych. Wadium dla interesującej nas – pierwszej części zamówienia – wynosi 2 tys. zł. Zamówienie ma być zrealizowane do 30 listopada br. Gwarancja na przedmiot zamówienia ma wynosić przynajmniej 24 miesiące. Kryterium wyboru ofert to w 60% cena, a w 40% okres gwarancji. Termin składania ofert upłynął dzisiaj (14 listopad) o godzinie 10. Otwarcie ofert nastąpiło o godzinie 10:30.

Źródło: www.strazsieradz.nasze.pl & bip.um.rybnik.eu ; Fot.: www.straz.lodz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń