Radiotelefony dla CBŚP. Może chodzić o nawet 1014 radiotelefonów DMR

www_policja_pl_135-149346.jpg

Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg na zakup i wdrożenie systemu radiowej łączności szyfrowanej DMR w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału zwalczania przestępczości i terroryzmu przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Może chodzić w sumie o nawet 1014 radiotelefonów DMR, 192 aktywne ochronniki słuchu oraz 85 zestawów kamuflowanych do radiotelefonów Hytera X1P.

Policja podzieliła przetarg na 4 zadania oraz dopuściła składanie ofert częściowych. Zamówienie podstawowe (gwarantowane) obejmuje sprzedaż i dostawę:

Zadanie 1 – Radiotelefon noszony DMR – 340 kpl., w tym 132 zestawy aktywnych ochronników słuchu oraz przeprowadzenie instruktażu;

Zadanie 2 – Radiotelefon noszony DMR w zestawie kamuflowanym – 120 kpl. oraz przeprowadzenie instruktażu;

Zadanie 3 – Radiotelefon przewoźny DMR w zestawie rozłącznym – 200 kpl., oraz radiotelefon przewoźny DMR w zestawie walizkowym typu „Safe Case” – 1 kpl. oraz przemiennik przewoźny DMR w ukompletowaniu walizkowym – 1 kpl. oraz przeprowadzenie instruktaży;

Zadanie 4 – Zestaw kamuflowany do radiotelefonów DMR Hytera X1p – 55 kpl.

Dodatkowo w ramach prawa opcji Policja może zakupić:

Zadanie 1 – Radiotelefon noszony DMR – max 160 kpl., w tym max 60 zestawów aktywnych ochronników słuchu;

Zadanie 2 – Radiotelefon noszony DMR w zestawie kamuflowanym – max 70 kpl.;

Zadanie 3 – Radiotelefon przewoźny DMR w zestawie rozłącznym – max 120 kpl., oraz radiotelefon przewoźny DMR w zestawie walizkowym typu „Safe Case” – max 1 kpl. oraz przemiennik przewoźny DMR w ukompletowaniu walizkowym – max 1 kpl.;

Zadanie 4 – Zestaw kamuflowany do radiotelefonów DMR Hytera X1p – max 30 kpl.

Wymagane jest również dostarczenie zestawów do programowania. Ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi i formalnymi można zapoznać się w dokumentacji przetargowej. Warto wspomnieć jednak, iż KGP wymaga spełnienia przez potencjalnych wykonawców wymogu posiadania wiedzy i doświadczenia – czyli dostarczenia w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia ofert urządzeń lub akcesoriów DMR w ramach 1 dostawy o wartości min. 200 tys zł (dla zadania 1, 2, 3) oraz minimum 50 tys zł (dla zadania 4). Wymagane jest również wpłacenie wadium w wysokości – w zależności od zadania – od 2 do 20 tys zł.

Kryteria oceny ofert dla zadania 1,2 – to w 58% cena, w 24% okres gwarancji oraz w 18% okres gwarancji na akumulatory; natomiast dla zadania 3,4 – 58% stanowi cena, a a 42% gwarancja.

Ofertę można składać za pośrednictwem Platformy (kgpolicja.ezamawiajacy.pl) w do dnia 24 czerwca br. do godz. 9:50. Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego tego samego dnia o godz. 10 – również za pośrednictwem Platformy. Zamówienie podstawowe ma być zrealizowane do 30 września, natomiast zamówienie opcjonalne w ciągu maksymalnie 40 dni roboczych od decyzji KGP.

Źródło: kgpolicja.ezamawiajacy.pl ; Fot.: policja.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń