PTPiREE patronem RadioEXPO 2014

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, obok Instytutu Łączności, zostało patronem honorowym konferencji RadioEXPO 2014. Podczas spotkania swoją prelekcję z ramienia PTPiREE wygłosi Marek Winczura, St. Specjalista ds. Planowania sieci w Tauron Dystrybucja S.A. Temat wystąpienia to: „Cyfrowy system łączności radiowej TETRA w polskiej energetyce”.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej istnieje od roku 1990. W swojej działalności Towarzystwo prowadzi prace związane z wypracowaniem wspólnego stanowiska dystrybutorów energii elektrycznej w kluczowych dla całego sektora kwestiach, opracowuje analizy aktów i dokumentów prawnych oraz działa na rzecz rozwoju sieci przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Towarzystwo wspiera rozwój rynku energii elektrycznej a także prowadzi szeroką działalność wydawniczą i edukacyjną (biuletyn informacyjny „Energia elektryczna”, książki, programy komputerowe, filmy, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji naukowych).

PTPiREE jest zaangażowane w rozwój nowoczesnego systemu łączności dla potrzeb energetyki. Z początkiem tego roku powołało w swoich strukturach nowy Zespół ds. Systemu TETRA, którego zadaniem jest przygotowanie karty projektu ogólnopolskiej sieci radiowej dla energetyki opartej o standard TETRA.

„Branża energetyczna jest obecnie najbardziej perspektywicznym sektorem dla rozwoju profesjonalnych systemów radiowych w naszym kraju. Trwające projekty łączności TETRA w Tauron Dystrybucja oraz planowanie podobnych systemów w Energa Operator czy ENEA są tego najlepszym przykładem. Cieszę się, że Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zdecydowało się objąć swoim patronatem naszą konferencję. Ufam, że spotkanie będzie dobrą okazją do wymiany poglądów i doświadczeń” — powiedział Mariusz Waruszewski, Dyrektor Organizacyjny RadioEXPO.

Więcej o Stowarzyszeniu na stronie: ptpiree.pl

O RadioEXPO (radioexpo.pl)

Radioexpo-2014-konferencja-radiokomunikacji-profesjonalnej-2014RadioEXPO to pierwsza w Polsce wystawa i konferencja poświęcona branży radiokomunikacji profesjonalnej. Zakres tematyczny imprezy obejmuje m.in. systemy radiowe standardu TETRA, DMR, dPMR, LTE dla bezpieczeństwa publicznego, GSM-R, CDMA, systemy dyspozytorskie, radiokomunikacyjny sprzęt pomiarowy, systemy wspomagania dowodzenia oraz wiele innych ciekawych zagadnień. Głównym celem RadioEXPO jest promowanie i wspieranie rozwoju profesjonalnych systemów łączności radiowej w Polsce. Wysokiej jakości wystawie produktów, systemów i usług towarzyszyć będą prezentacje, wykłady oraz studium przypadków. To wyjątkowe spotkanie odbędzie się 8 października 2014 roku w warszawskim hotelu NOVOTEL Airport.

Informacje i rejestracja na wydarzenie dostępne na radioexpo.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń