Ponad 16 mln złotych ze środków unijnych na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku

Podpisanie-umowy-CUPT-GMDSS-lacznosc-radiowa-SAR

Urząd Morski w Gdyni dostanie 16 mln zł dofinansowania na poprawę systemu radiokomunikacji zapewniającego bezpieczeństwo żeglugi oraz ochrony życia na morzu. Projekt realizowany w województwach pomorskim i zachodniopomorskim to budowa morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie zgodnego z wytycznymi Międzynarodowej Konwencji o Bezpieczeństwie Życia na Morzu – zwany systemem GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System).

Użytkownikami nowego systemu, poza Urzędem Morskim w Gdyni, będzie również Urząd Morski w Szczecinie, Urząd Morski w Słupsku oraz Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (SAR). Projekt posiada strategiczne znaczenie z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Planowane całkowite koszty inwestycji wyniosą 19 mln zł, a termin zakończenia realizacji projektu to koniec maja 2020 roku.

– Projekt zakłada budowę dwóch centrów nadawczo-odbiorczych wraz z szeregiem ekspozytur prowadzących ciągły nasłuch na częstotliwościach używanych w niebezpieczeństwie oraz dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu unijne dofinansowanie przyczyni się do budowy nowoczesnego systemu łączności radiowej obejmującego swym zasięgiem polską wyłączną strefę ekonomiczną oraz polską strefę odpowiedzialności za akcje ratownicze na Bałtyku – mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

System GMDSS-PL poprawi radiokomunikację, skracając czas reakcji na potencjalne i rzeczywiste zagrożenia życia na morzu.

W ramach projektu przewidziano:

  • opracowanie koncepcji systemu wraz z wyliczeniem jego zasięgu, jego uruchomienie i testy akceptacyjne;
  • zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia systemu, w tym m.in. analizatora widma z modułem sieci wektorowej, platform pomiarowych dla sieci transmisyjnej wraz z modułami pomiarowymi;
  • budowę masztów antenowych dla 11 stacji brzegowych oraz utworzenie dwóch centrów nadawczo-odbiorczych w Gdyni i Świnoujściu;
  • adaptację pomieszczeń stacji brzegowych.

– Kluczowe dla portów inwestycje są realizowane ze wsparciem funduszy europejskich z Programu Infrastruktura i Środowisko i z Instrumentu “Łącząc Europę”. Priorytetowe znaczenie dla UE, jeżeli chodzi o rozwój portów, mają inwestycje modernizujące dostęp drogowy i kolejowy do portów oraz zwiększające dostępność od strony morza. Jednak oprócz świetnie rozwiniętej infrastruktury potrzebne są również inwestycje w bezpieczeństwo. W tym obszarze również możemy liczyć na wsparcie z funduszy unijnych. Projekt, na który została podpisana umowa o dofinansowanie, poprawi bezpieczeństwo żeglugi na Bałtyku. Unia Europejska pokrywa prawie 85 proc. kosztów całej inwestycji – twierdzi wiceminister Grzegorz Puda, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Źródło i fot: https://www.umgdy.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń