Podsłuch łączności Policji zagrożeniem bezpieczeństwa

policja-mototrbo-lotnisko-okecie

Podczas odbywającej się w Warszawie już po raz trzeci konferencji INSEC 2019 uczestniczącym w niej przedstawicielom Policji, Straży Miejskiej, Straży Ochrony Kolei oraz pozostałych służb zadaliśmy pytania dotyczące zabezpieczeń łączności służbowej przed nieuprawnionym podsłuchem, w kontekście ostatnich doniesień prasowych. Każda z pytanych osób udzieliła nam wyjaśnień, które w zwięzłej formie znalazły się w naszej relacji z wydarzenia. Najobszerniejsze wyjaśnienia otrzymaliśmy od insp. Przemysława Więcława, Dyrektora Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji, oraz jego zastępcy nadkom. Piotra Pogorzelskiego.

Przedstawiciele KG Policji, zarówno w trakcie konferencji, jak i w indywidualnych rozmowach podkreślali duży wkład pracy i środków przeznaczanych na modernizację Policji w ramach “Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020″. Program ten obejmuje także modernizację i wymianę sprzętu łączności.

Z analizy dostępnych ogłoszeń o przetargach (które regularnie zamieszczamy na naszym portalu) wynika, że Policja w całym kraju zakupiła lub zakupi w najbliższym czasie 4600 radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem w standardzie TEA2, oraz 4344 radiotelefony DMR z szyfrowaniem ARC4 i AES. W samej Komendzie Stołecznej zaplanowano zakup 2300 radiotelefonów DMR oraz wybudowanie sieci przemienników w standardzie SIMULCAST. Terminale DMR podniosą poziom zabezpieczenia łączności służbowej do czasu wybudowania sieci TETRA w 13 miastach, a następnie będą jej uzupełnieniem.

W kontekście ostatnich doniesień prasowych o możliwości łatwego podsłuchiwania służb zapewniających bezpieczeństwo podczas obchodów uroczystości z okazji święta Konstytucji 3-go maja, oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego szefowie Biura Łączności i Informatyki KGP podkreślali, że kierownictwo Policji dokłada wszelkich starań by odpowiednio edukować funkcjonariuszy w zakresie wiedzy oraz umiejętności praktycznych prawidłowego wykorzystania przydzielonych środków łączności w codziennej służbie. Oczekiwanym skutkiem będzie zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji przez stosowanie rozwiązań organizacyjno-technicznych przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. Szczególnie okres przejściowy, w jakim w dziedzinie systemów łączności aktualnie znajduje się Policja wymaga szczególnej uwagi w tym zakresie. Miejmy nadzieję, że potrwa on możliwie krótko, choć toczące się procedury odwoławcze w przetargu na TETRĘ wprowadzają dodatkowe opóźnienia.

policjant-prewencji-motorola-mototrbo-dp3601

Zdaniem naszego eksperta mgr inż. Mariusza Kanieckiego, radioelektronika i informatyka, specjalisty w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacjach (prywatnie krótkofalowca) historia kryptologii pokazuje, że nie ma systemów w stu procentach niemożliwych do złamania. Chodzi jednak o to, żeby stopień trudności był adekwatny do wagi przekazywanych informacji. W tym kontekście cyfryzacja łączności, oparta o systemy DMR i TETRA to ruch we właściwym kierunku. Sam nasłuch jakichkolwiek częstotliwości nie jest w naszym kraju karany, natomiast karze podlega ujawnianie i wykorzystywanie tak pozyskanych informacji. Zarówno nasz ekspert, jak i nadkom. Piotr Pogorzelski są zgodni, że upowszechnienie cyfrowych szyfrowanych systemów łączności nie tylko znacznie zmniejszy krąg osób mających możliwość podsłuchu, ale także podniesie poziom ochrony prawnej dysponenta informacji niejawnej. Podsłuch takiej łączności jest bowiem złamaniem przepisów Art. 267 kodeksu karnego i grozi za to kara do 2 lat pozbawienia wolności. Wygląda też na to, iż policjanci poważnie podchodzą do kwestii wykrywania tego rodzaju przestępstw, o czym przykładowo świadczyć może zakup nowoczesnego sprzętu do wykrywania niepożądanych emisji.

Należy mieć tylko nadzieję, że żadne zawiłości proceduralne, czy też zawirowania polityczne nie opóźnią toczących się w polskich służbach mundurowych zakrojonych na szeroką skalę procesów modernizacyjnych.

Źródło: własne. Fot. policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń