Przewozy Regionalne chcą kupić dużą partię radiotelefonów wraz z osprzętem

www_plk-sa_pl_csm_linia_20e572a35a

Spółka PKP Przewozy Regionalne jestwłaścicielem marki POLREGIO, a takżenajwiększym pasażerskim przewoźnikiem kolejowym w Polsce. Firma ogłosiła postępowanie zakupowe dotyczące dostawy 211 radiotelefonów noszonych wraz z akcesoriami.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych radiotelefonów przenośnych, które przeznaczone mają być do użytkowania przez drużyny konduktorskie. W skład kompletu ma wchodzić również mikrofonogłośnik z selektywnym wywoływaniem grupowym, zapasowy akumulator, skórzany futerał oraz ładowarka jednopozycyjna – umożliwiająca ładowanie 2 akumulatorów. Radiotelefon ma umożliwiać pracę simpleksową w paśmie 150 – 156 MHz, posiadać 10 kanałów, stopień ochrony IP54, jak również spełniać inne wymagania określone przez PKP. Mikrofonogłośnik powinien posiadać monostabilne przyciski selektywnego wywołania grupowego i sterowania – nadawanie/odbiór o konstrukcji umożliwiającej wykonywanie wszystkich manipulacji przy użyciu tylko jednej ręki, w grubej rękawiczce. Przyciski powinny być oznaczone w sposób trwały symbolami „1” i „3” i umożliwiać wysłanie sygnałów selektywnego wywołania grupowego o określonych częstotliwościach

Oferowany radiotelefon powinien posiadać bezterminowe świadectwo dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego wydane przez Urząd Transportu Kolejowego lub Głównego Inspektora Kolejnictwa, a wykonawca musi dostarczyć także dokument potwierdzający, że firma jest autoryzowanym dystrybutorem producenta oferowanych radiotelefonów w zakresie sprzedaży oraz serwisu.

Składający ofertę musi również wykazać wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat dostawę radiotelefonów przenośnych o wartości minimum 50 tys. zł brutto. Wymagane jest również wniesienie wadium w wysokości 19 tys zł.

Oferty można składać do 22 września br. do godziny 13. Po złożeniu oferty wstępnej w formie elektronicznej na platformie zakupowej – nastąpi drugi etap postępowania zakupowego, czyli aukcja elektroniczna lub negocjacje ceny oferty. Termin realizacji zamówienia wynosi 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. Dostawa będzie realizowana do 8 oddziałów regionalnych PKP Przewozy Regionalne. Kryterium oceny ofert jest cena.

Źródło: platformazakupowa.pl&polregio.pl; Fot.: plk-sa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń