MSPO 2016: COMP@N ela­styczny sys­tem łącz­no­ści spółki Radmor

Compan-system-radiowy-Radmor-mspo-2016

Należący do Grupy WB gdyń­ski Radmor wpro­wa­dza do oferty rodzinę radio­sta­cji pro­gra­mo­wal­nych Comp@n, cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się nie­spo­ty­kaną dotąd na rynku uni­wer­sal­no­ścią, ela­stycz­no­ścią i łatwo­ścią dosto­so­wa­nia funk­cjo­nal­no­ści do wyma­gań użyt­kow­nika.

Wszystkie radiostacje rodziny COMP@N są programowalne, co oznacza, że zmiany ich funkcjonalności dokonuje się jedynie poprzez zmianę oprogramowania. Dzięki temu urządzenia COMP@N według spółki RADMOR „charakteryzującą się niespotykaną dotąd na rynku uniwersalnością, elastycznością i łatwością dostosowania funkcjonalności do wymagań użytkownika końcowego”.

Rodzina radiostacji COMP@N oferowana przez RADMOR składa się w tej chwili z trzech urządzeń: Comp@n H07, Comp@n H08 i Comp@n H09. Przedstawiciele spółki podkreślają jednak, że „nie są to jedyne konfiguracje platformy COMP@N, a tylko propozycje ukierunkowane na specyfikę wykorzystania. Różnią się one przede wszystkim zastosowanymi w nich głównymi waveformami (WF), określającymi przeznaczenie radiostacji. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, aby na życzenie klienta jeden produkt wyposażyć w wiele WF-ów poszerzając znacznie jego możliwości i różnorodność potencjalnych przypadków użycia”.

W ten sposób spółka Radmor wyszła naprzeciw wymaganiom klientów, którzy oczekują radiostacji mogącej zmieniać dynamicznie swoją funkcjonalność w zależności od specyfiki sytuacji i okoliczności w jakich ma zostać użyta. W radiostacjach COMP@N poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania użytkownik może więc decydować, „czy będzie to urządzenie o podstawowej funkcjonalności (np. transmisja mowy w trybie rozsiewczym), czy będzie pracować w oparciu o bardziej złożone mechanizmy (np. radiostacja typu MANET) lub też pozwoli na wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcji”.

Radmor proponuje klientom już gotowe rozwiązania: różne waveformy (WF) decydujące o zakresie obsługiwanych częstotliwości pracy oraz różne rozwiązania Bloku Cyfrowego Przetwarzania (BCP). Moduły BCP mają więc już określone i wyspecyfikowane przeznaczenie i dostępną mocą obliczeniową, albo też mogą być zaprojektowane przy współpracy z klientem np. realizując funkcjonalność określonego waveformu.

Jeżeli chodzi o zakres obsługiwanych częstotliwości to ewentualni nabywcy radiostacji COMP@N mogą wybierać urządzenia pracujące w jednym z trzech pasm: 20 – 520MHz, 30 -137MHZ i 225 – 400MHz. Najbardziej uniwersalnym i zapewniającym największy wachlarz możliwości w zakresie obsługiwanych WF-ów zapewnia blok RF pracujący w zakresie 20-520MHz.

Stoisko grupy WB podczas MSPO 2016 w Kielcach

Urządzenia mają te same wymiary (bez anteny 220 x 86 x 44 mm), masę (z baterią i anteną mniejszą niż 1000 g) oraz mają wbudowany odbiornik GPS. Nadajnik ma moc wyjściową, programowalną o maksymalnej mocy 5W, z tłumieniem harmonicznych większym niż 50 dBc oraz stabilnością częstotliwości ± 1 ppm. Odbiornik ma czułość 116 dBm (SINAD 20 dB), selektywność sąsiedniokanałowa większą niż 50 dB i jest wyposażony w blokadę szumów (tonu, poziomu szumu).

Źródło: www.radmor.com

O firmie RADMOR

Logo Radmor S.A. Grupa WBRADMOR S.A. jest głównym dostawcą urządzeń łączności ultrakrótkofalowej dla Wojska Polskiego oraz dostarcza swoje radiostacje do kilkunastu państw. Aktualna oferta obejmuje kilka odmian radiostacji taktycznych. Firma jest też dostawcą rozwiązań łączności analogowej oraz cyfrowej TETRA i DMR.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń