Modernizacja systemu radiowego w województwie pomorskim

Pomorski Urząd Wojewódzki opublikował postępowanie dotyczące modernizacji i rozbudowy sieci łączności radiowej zarządzania i kierowania wojewodyna terenie województwa pomorskiego do standardu ETSI DMR Tier II. Na razie jest to dialog techniczny.

System ma zapewnić modernizację obecnie użytkowanej analogowej sieci łączności radiowej poprzez stworzenie jednolitego systemu łączności w technologii ETSI DMR Tier II na terenie województwa. Założeniem jest budowa systemu opartego na retransmisji sygnału radiowego w celu uzyskania zasięgów radiowych pomiędzy Pomorskim Urzędem Wojewódzkimw Gdańsku (ul. Okopowa 21/27) a siedzibami Starostw Powiatowych i miastami na prawach powiatu, oraz zasięgów radiowych pomiędzy siedzibami Starostw Powiatowych a siedzibami Urzędów Gmin na terenie poszczególnych powiatów.

Przedmiotem dialogu technicznego jest opracowanie koncepcji oraz uzyskanie wiedzy użytecznej przy sformułowaniu zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opisu przedmiotu zamówienia i umowy w ramach planowanego postępowania przetargowego.

Dialog zakłada przedstawienie szacunkowego kosztu realizacji projektu wraz z harmonogramem (etapy realizacji), zakres szkoleń dla osób zarządzających systemem oraz użytkowników. Opis powinien zawierać określenie możliwości rozbudowy proponowanego systemu w celu uzyskania pożądanych zasięgów radiowych.

Dodatkowo należy przedstawić możliwość integracji proponowanego systemu łączności radiowej z łącznością telefoniczną – poprzez stworzenie spójnego systemu zakończonego konsolą dyspozytorską. Należy przedstawić założenia projektowe, harmonogram, oraz przewidywany koszt proponowanego rozwiązania.

Urząd Wojewódzki chce uzyskać wiedzę na temat proponowanej przez wykonawców struktury systemu, wraz z rysunkami – w tym schematami blokowymi. Opis powinien zawierać ukompletowanie stacji retransmisyjnych w tym systemów antenowych, zasilania, nadzoru, oraz stanowisk dyspozytorskich w WCZK i PCZK w tym konsol, systemów zasilania, itp.

Potencjalny wykonawca ma przedstawić informacje nt. niezawodności pracy systemu i możliwości zapewnienia jego redundancji. Należy również przedstawić opis reakcji systemu na przerwanie połączenia pomiędzy jego kluczowymi elementami, oraz opisać scenariusze awaryjnych trybów pracy. W propozycji należy przedstawić możliwości rejestracji i archiwizacji korespondencji, ograniczeń i wymagań licencyjnych w tym zakresie.

Projekt powinien zakładać wykorzystanie posiadanych obecnie środków łączności radiowej. Należy przeanalizować możliwości funkcjonowania proponowanego systemu z wymienionymi poniżej radiotelefonami, oraz wskazać ewentualne ograniczenia funkcjonalności: Motorola DM 2600, Hytera MD 785G, Hytera MD 785I, Sepura SMB8010.

Dialog techniczny będzie prowadzony do 31.03.2019r. lub do momentu uzyskania informacji uzasadniających jego zakończenie.

Źródło: http://www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń