Lotnisko Okęcie ogłosiło przetarg na TETRĘ

Lotnisko-chopina-warszawa-terminal

Przedsiębiorstwo Państwowe “Porty Lotnicze” ogłosiło zamówienie na dostawę i wdrożenie systemu łączności trankingowej TETRA dla Lotniska Chopina w Warszawie. Zakres projektu obejmuje wykonanie niezbędnych prac budowlano-instalacyjnych, dostawę systemu oraz migrację z obecnie eksploatowanego systemu EDACS. Zwycięzca dostarczy wraz z systemem prawie 1100 radiotelefonów oraz 4 konsole dyspozytorskie. Cena nie będzie jedynym kryterium udzielenia zamówienia. Zamawiający oceni również parametry techniczno-finansowe.

System zostanie zbudowany w oparciu o dostarczone przez wykonawcedwie pracujące redundantnie, 8 kanałowe stacje bazowe TETRA, z możliwością pracy równoległej, z podziałem nośnych pomiędzy stacjami i systemy antenowe zlokalizowane na wysokich budynkach (budynek Sonata, Wieża Terminala A). Wymagane pokrycie zasięgiem musi być realizowane zarówno przy działaniu obu, jak również poszczególnych stacji bazowych osobno.

System musi pokrywać zasięgiem cały teren działania PPL i Lotniskowej Straży Pożarnej (LSP), czyli wnętrze okręgu o promieniu 8 km od punktu odniesienia lotniska (miejsca przecięcia pasów startowych). Pokrycie zasięgiem systemu łączności TETRA obejmować musi obszar zarówno na zewnątrz budynków, jak i wewnątrz budynków PPL oraz podmiotów współpracujących (wszystkie kondygnacje łącznie z klatkami schodowymi oraz wieże). W budynkach, w których pokrycie za pomocą stacji bazowych nie będzie osiągalne wymagane będzie zbudowanie systemów retransmisji oraz przystosowanie istniejących już systemów retransmisji.

System ma zapewniać możliwość obsługi oraz włączania do pracy kolejnych terminali radiowych standardu TETRA, bez konieczności rozbudowy, dostarczania dodatkowych licencji i ponoszenia nakładów. System musi zapewniać również wizualizację położenia terminali w oparciu o nawigację GPS i mapy.

Tryb postępowania to procedura negocjacyjna z uprzednim zaproszeniem do ubiegania się o zamówienie. Zamawiający zamierza zaprosić do składania oferty do 10 podmiotów, które spełnią wymagania projektowe. Wykonawca przystępujący do postępowania jest obowiązany wnieść przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości 30 000 złotych (trzydzieści tysięcy złotych).

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości nominalnej zobowiązania wynikającej z umowy.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału upływa 09 lipca 2018.

Źródło: portal.smartpzp.pl/… Nr ref.: 95/NZO/ZP/TLLZP/18 ; Fot.: www.polish-airports.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń