KP PSP w Bochni modernizuje i rozbudowuje swój system łączności

www_straz_krakow_pl

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłosiła przetarg na modernizację i rozbudowę systemów łączności radiowej Komendy Powiatowej PSP w Bochni. Jedyną, a zatem i uznaną za najkorzystniejszą, ofertę złożyła krakowska firma KARISMA RADIOKOMUNIKACJA.

W ramach modernizacji systemu łączności zaplanowana jest dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie zdalnie sterowanych radiowych stacji bazowych w 4 lokalizacjach na terenie powiatu bocheńskiego oraz centralnej jednostki sterującej systemu łączności radiowej – konsoli dyspozytorskiej –zainstalowanych w Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Bochni.

Praca 4 „wyniesionych” stacji radiowych (na kanale powiatowym) ma odbywać się w trybie tzw. „votingu”, który polega na jednoczesnym pomiarze siły sygnału odbieranego przez wszystkie stacje, następnie jego przesłaniu do centralnej jednostki sterującej systemu, gdzie następuje wyselekcjonowanie sygnału o najlepszych parametrach, który zostaje skierowany do odsłuchu na konsole sterujące systemem.

Kontrolery stacji bazowych – oprócz pracy na kanale powiatowym – muszą umożliwiać chwilowe, automatyczne przejście na kanał selektywnego alarmowania i realizację alarmowania jednostek OSP z wykorzystaniem sygnalizacji STQC (przy użyciu dowolnego typu radiotelefonu bazowego). W stacjach bazowych ma być zaimplementowana funkcja zmiany kanału radiowego.

Obsługa zamawianego sytemu ma odbywać się poprzez konsolę dyspozytorską, wyposażoną w ekran dotykowy, zainstalowaną w stanowisku kierowania. W konsoli należy zaimplementować obsługę zdalnie sterowanych radiotelefonów w trybie „votingu” oraz lokalnych radiotelefonów podłączonych do centralnej jednostki sterującej.

Architektura zamawianego systemu ma umożliwiać łatwą rozbudowę poprzez dodanie kolejnych konsol i oraz (zdalnie sterowanych i lokalnych) radiowych stacji bazowych . Architektura zamawianego systemu ma działać w oparciu o sieć VPN KW PSP. Podłączenie do sieci VPN, konfiguracja urządzeń dostępowych – nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia. Zamawiający dostarczy wykonawcy skonfigurowaną sieć VPN i przydzieli numery IP dla dostarczonych urządzeń, jeżeli będzie taka konieczność.

W ramach zamówienia należy dostarczyć następujące urządzenia:

a) centralna jednostka sterująca systemu łączności radiowej – 1 zestaw;

– system ma w jednej platformie sprzętowej integrować obecnie dostępne środki łączności radiowej, a w przyszłości inne środki łączności, które mogą być wykorzystane przez SKKP PSP w Bochni, w szczególności radiotelefony standardu TETRA;

– architektura otwarta, możliwości rozbudowy poprzez instalacje tzw. interfejsów (kart procesorowych) rozszerzeń;

– system ma m.in. obsługiwać interfejsy: konsoli operatorskiej, lokalnych radiotelefonów konwencjonalnych, analogowych zdalnie sterowanych radiotelefonów, terminala DMR – Mototrbo, terminala NEXEDGE, sieciowy Mototrbo (podłączenie przemienników DR3000), sieciowy NEXEDGE (podłączenie przemienników NEXEDGE), do sieci ISDN (2B+D), VoIP;

– w ramach zamówienia ma być dostarczona centralna jednostka sterująca z następującymi interfejsami: 1 do podłączenia oferowanej konsoli dyspozytorskiej; 4 interfejsy lub moduł/y do podłączenia 4 lokalnych radiotelefonów; do podłączenia min. 8 zdalnie sterowanych radiowych stacji bazowych; do sieciowania z systemami łączności radiowej MULTIKOM II; oraz inne interfejsy (karty, moduły), nie wymienione a wymagane do poprawnej pracy oferowanego systemu łączności;

b) konsola dyspozytorska (sterownik wraz z monitorem dotykowym) – 1 zestaw;

c) Zdalnie sterowana radiowa stacja bazowa – 4 zestawy;

– kontroler zdalnie sterowanej stacji bazowej ma umożliwiać m.in. sterowanie radiotelefonami konwencjonalnymi- analogowymi, trankingowymi (TETRA, EDACS) i DMR różnych producentów w konfiguracjach: jeden kontroler jeden – radiotelefon i (lub) jeden kontroler – dwa radiotelefony;

– w zależności od lokalizacji, zdalnie sterowana stacja bazowa, będzie instalowana w 2 typach: typu A (szafa zewnętrzna hermetyczna z przełącznikiem sieciowym LAN) oraz typu B (szafa wewnętrzna bez wymaganej hermetyczności z routerem VPN);

d) przełącznik sieciowy LAN „zarządzalny” do zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej typu A – 1 szt.;

e) przełącznik sieciowy LAN „zarządzalny” do centralnej jednostki sterującej – 1 szt.;

f) router VPN do zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej typu B – 3 szt.;

g) radiolinia na nielicencjonowane pasmo 24 Ghz – 1 komplet;

f) fider antenowy typu A i typu B – ilość według wyliczeń oferenta;

g) anteny: typu A – bazowa, dookólna – 2 szt.;

h) półprzewodnikowy i (lub) gazowy ochronnik do instalacji antenowych;

i) radiotelefon bazowy do zdalnie sterowanej radiowej stacji bazowej – 8 szt.;

– dopuszcza się radiotelefon cyfrowo-analogowy. Standard cyfrowy ETSI DMR.

Prace montażowo – konfiguracyjne obejmować będą pięć lokalizacji. Zamawiający dokona samodzielnej konfiguracji następujących urządzeń dostarczonych przez oferenta: radiotelefony, przełącznik sieciowy, routery vpn, radiolinia.

Do oferty należało dołączyć wykaz wszystkich urządzeń z podaniem producenta, modelu i typu oraz wykaz licencji (o ile takie występują w urządzeniu) wraz z kartami katalogowymi producenta (o ile producent takie posiada).

Zamówienie należy zrealizować w dwóch etapach:

– etap I – obejmujący realizację przedmiotu umowy w minimum 70% (do 29 grudnia br.);

– etap II – obejmujący pozostałą część umowy – w terminie maksymalnym do 31 marca 2017 r.

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, w 20% gwarancja oraz 20% termin dostawy. Oferty można było składać do 9 grudnia br. Na sfinansowanie zamówienia przeznaczono kwotę 295 tys zł. Jedyną ofertę złożyła firma KARISMA RADIOKOMUNIKACJA, która zaoferowała wykonanie przedmiotu zamówienia za 294 954 zł, udzielając 24 miesięcznej gwarancji i wykonanie przedmiotu zamówienia do 16 stycznia 2017 r.

Źródło: www.straz.krakow.pl ; Fot: www.straz.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń