KGP zamówi ponad 11 tysięcy akumulatorów do radiotelefonów

Akumulator do radiotelefonu Motorola GP360

Komenda Główna Policji ogłosiła duży przetarg na zakup i dostawę akumulatorów do radiotelefonów noszonych, analogowych i MOTOTRBO. W sumie dostarczonych ma zostać 11 580 sztuk akumulatorów. Szacunkowa wartość zamówienia to 795 983,74 zł netto.

Przetarg podzielono na dwie części z możliwością składania osobnych ofert:

  • Część 1 — Zakup i dostawa 10 tys. sztuk akumulatorów do radiotelefonów Motorola GP360/380 (szacunkowa wartość 658 536,59 zł netto)
  • Część 2 — Zakup i dostawa 1580 sztuk akumulatorów do radiotelefonów Motorola DP3601 (szacunkowa wartość 137 447,15 zł netto)

Wykonawcy przystępujący do przetargu zą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości 16 400 zł i 3 400 odpowiednio dla pierwszej i drugiej części. Zamawiający wymaga też, aby oferenci wykazali, że w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowali co najmniej jedną dostawę akumulatorów do radiotelefonów noszonych, o wartości: min. 400 tys. zł brutto dla pierwszej i min. 60 tys. zł brutto dla drugiej części.

Oferty można składać do 12 listopada do godz. 09:30. Jedynym kryterium wyboru będzie cena. Na zrealizowanie zamówienia zwycięzca każdej z części przetargu będzie miał 20 dni od daty podpisania umowy.

Źródło: ted.europa.eu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń