Hytera coraz bliżej przejęcia Sepury

Hytera_Sepura_fuzja

Akcjonariusze Sepury większością głosów podjęli decyzję zatwierdzającą ofertę Hytery dotyczącą nabycia spółki. To już kolejny krok na drodze do przejęcia Sepury przez Hyterę. Całą sprawę fuzji opisywaliśmy w ostatnim czasie (1, 2, 3, 4).

9 lutego Sepura wydała ogłoszenie potwierdzające, że akcjonariusze podjęli decyzję większością głosów o akceptacji oferty wiodącego chińskiego dostawcy rozwiązań PMR (Professional Mobile Radio) firmy Hytera Communications Corporation Limited – o zakupie brytyjskiego producenta sprzętu radiokomunikacyjnego spółki Sepura Plc.

Na walnym zgromadzeniu głosowało (osobiście lub przez pełnomocnika) 149 akcjonariuszy. Ponad 81% z nich (czyli 121 osób) głosowała za przyjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu. Ich głosy reprezentowały 97,07% kapitału.

Komunikat odzwierciedla przekonanie akcjonariuszy Sepury, że oferta Hytery ukazuje wartość spółki. Przejęcie pokazuje zaufanie do technologii i działania Sepury. Uzupełniająca się siła dwóch firm stworzy najlepszą w swojej klasie, wiodącą w branży organizację i zapewni klientom i partnerom niezwykle szeroką ofertę rozwiązań.

Aby przejęcie doszło do skutku organy ochrony konkurencji w Hiszpanii i Niemczech muszą wydać odpowiednie zatwierdzenia. Obie spółki podjęły już odpowiednie działania zmierzające do spełnienia tych warunków.

Dzisiaj Sepura powiedziała, że spodziewa się otwarcia drugiego etapu dochodzenia przez niemieckie organy ochrony konkurencji (Bundeskartellamt). Niejasne pozostaje jak długo to potrwa, ale – jak zauważa Sepura – ustawowy okres wynosi 3 miesiące. Spółka dokonała zgłoszenia dotyczącego transakcji w hiszpańskim organie ochrony konkurencji, gdzie decyzja jest oczekiwana przed 9 marca.

Rozprawa sądowa zatwierdzająca Plan odbędzie się po spełnieniu lub uchyleniu tych warunków. Cała sprawa może się przedłużyć względem pierwotnie planowanych terminów. Sepura wymieniała wcześniej połowę marca br., a jeszcze wcześniej 16 lutego. Obecnie spółka mówi, że wątpliwe jest, aby rozprawa sądowa odbyła się w połowie marca. Firma informuje, że kolejna aktualizacja harmonogramu dotyczącego antymonopolowych zatwierdzeń odbędzie się we właściwym czasie. Sepura obawia się negatywnego wpływu niepewności co do terminu na wyniki finansowe spółki.

Źródło: dmr-applications.com & londonstockexchange.com & ican.tddirectinvesting.co.uk & businessweekly.co.uk ; Fot.: sepura.com & hytera-mobilfunk.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń