Dwie oferty na dostawę radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem dla Policji

policja-antyterorysci-cwiczenia

Komenda Główna Policji opublikowała zestawienie ofert w przetargu na dostawę prawie 2000 radiotelefonów TETRA z szyfrowaniem TEA2. Swoje oferty złożyły dwa podmioty.

Komenda Główna zamierza zaopatrzyć funkcjonariuszy w co najmniej 1539 zestawów radiotelefonów TETRA do 15 marca 2019 roku, z opcją zakupienia dodatkowo kolejnych 1157 zestawów do 30 czerwca 2021. Tabela ofert poniżej.

Nazwa firmy Cena oferty brutto
(zł), okres gwarancji
Wartość opcji
(zł)
Wartość opcji
“upgrade do
szyfrowania TEA2 (zł)
Warunki płatności
i termin realizacji
Motorola Solutions Systems Polska sp. z o.o. z Krakowa (lider konsorcjum)
oraz Motorola Solutions Polska sp. z o.o. Warszawa (członek konsorcjum)
10 445 260,98 (60 m-cy) 5.225.742,45 1 132 077,36 Potwierdzone
Radiopartners sp. z o.o.
ul. Marynarska 21
02-674 Warszawa
10.975.242,03 (60 m-cy) 5.244.146,82 809 123,52 Potwierdzone

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosi 14.405.342,51 zł brutto, w tym 7.640.000,00 zł na zamówienie podstawowe.

Podstawowym kryterium jest oczywiście cena z wagą 52%, jednak funkcjonalności dodatkowe mają wagę 30%, tak więc stanowią dość istotny element oceny oferty. Przy czym należy zwrócić uwagę, że „cena oferty brutto” brana pod uwagę przy punktacji – nie jest de facto wartością późniejszej umowy. Jest to wskaźnik porównawczy, będący w istocie stosunkiem najniższej zaoferowanej ceny, do ceny proponowanej w badanej ofercie. Stąd oferta z ceną najniższą otrzyma maksimum 52 punkty, a każda kolejna wyższa odpowiednio mniej, co oczywiście skompensować mogą punkty za dodatkowe funkcjonalności i/lub dłuższą gwarancję.

Warto zwrócić uwagę na funkcjonalności dodatkowo premiowane w konkursie ofert, a mianowicie:

  • Aktywny Bluetooth pozwalający na podłączenie zewnętrznego zestawu słuchawkowego – 7 dodatkowych punktów.
  • Aktywne szyfrowanie E2E daje 8 punktów dodatkowych.
  • Aktywna funkcja TMO/DMO Gateway i DMO Repeater – dodatkowe 7 punktów.
  • Panel sterowania kompaktowego radiotelefonu przewoźnego wyposażony we wbudowany głośnik – 3 pkt.
  • Możliwość przemontowania radiotelefonu przewoźnego z wersji rozdzielnej do kompaktowej – 3pkt.
  • Nożny przełącznik nadawanie/odbiór do radiotelefonu biurkowego – 2 pkt.

Zwraca uwagę fakt, iż w odróżnieniu od RadioPartners, Motorola Solutions nie zaoferowała w swojej propozycji dwóch funkcjonalności tj.: uaktywniony moduł Bluetooth oraz głośnik wbudowany w panel sterujący radiotelefonów. Być może mogą one zaważyć na wyborze ofert przez Policję po podliczeniu całej punktacji.

Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (oferty z krótszym okresem będą odrzucane), a za dłuższy okres przyznawane są skokowo (w podanych przedziałach) dodatkowe punkty – maksimum 10 za gwarancję 60 i więcej miesięcy.

Cena za zakup opcjonalny będzie rozpatrywana tą samą metodyką, co cena za zakup gwarantowany, jednak waga tego kryterium jest najmniejsza i wynosi 8%.

Źródło i fot: policja.pl Przetarg: http://przetargi.policja.pl/zp/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń