Tramwaje Śląskie wdrażają nowy – składający się z około 500 radiotelefonów – system łączności radiowej

www_tram-silesia_pl_Dzień-Otwarty-Będzin-2016-012

Spółka Tramwaje Śląskie wraz z Komunikacyjnym Związkiem Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP) ogłosili przetarg dotyczący modernizacji systemu łączności dyspozytorskiej. Celem wdrożenia ma być zapewnienie niezawodnej i szybkiej łączności głosowej oraz transmisji danych dotyczących lokalizacji pojazdów, a także sterowania podstacjami trakcyjnymi.

Obecnie zamawiający wykorzystuje analogowy system trankingowy EDACS (również do transmisji danych na potrzeby sterowania podstacjami). Podczas realizacji nowego wdrożenia wymagane jest zapewnienie „płynnej migracji” do nowego systemu (zachowanie ciągłości pracy). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu, dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja cyfrowego, trankingowego systemu radiowej łączności dyspozytorskiej. Pracujący w standardzie DMR Tier III (w paśmie UHF) system posiadać ma minimum jeden dedykowany kanał kontrolny, a także funkcje bezprzewodowej transmisji danych.

Wspomniany system łączności radiowej ma być zrealizowany w oparciu o „Planowanie radiowe DMR Tier III” wykonane dla Zamawiającego przez warszawską spółkę Radiopartners. Zawarte tam dane dotyczące założeń projektowych nowej sieci łączności są zarazem minimalnymi wymaganiami jakim ma odpowiadać nowa sieć. Wykonawca ma za zadanie m.in.:

— opracować projekt wykonawczy w oparciu o wspomniane planowanie radiowe;

— uzgodnić budowę stacji bazowych systemu z właścicielami obiektów;

— zaktualizować pozwolenie radiowe;

— dostarczyć i uruchomić radiolinię oraz inne elementy systemu (stacje bazowe, terminale, anteny, konsole dyspozytorskie itp.);

— wykonać pomiary natężenia pola elektromagnetycznego emitowanego przez stacje bazowe oraz inne wymagane prawem pomiary;

— dostarczyć wymagane licencje na oprogramowanie oraz schematy i instrukcje serwisowe radiotelefonów i pozostałych urządzeń;

— przeprowadzić instruktaż dla pracowników zamawiającego oraz dostarczyć odpowiedni tester radiokomunikacyjny.

Łączność radiowa oparta ma być na 3 strefach radiowych (3 stacje bazowe – retransmisyjne), które zapewnią retransmisję rozmów i transmisji danych (lokalizacja pojazdów i sterowanie podstacjami trakcyjnymi). System ma zapewniać pełną redundancję połączeń. W skład systemu łączności mają wchodzić również m.in. 2 serwery centralne, 2 serwery rejestracji danych (rozmowy, GPS), 10 konsol dyspozytorskich (w tym 9 z ekranem dotykowym), 2 stanowiska administratora, 60 radiotelefonów stacjonarnych, 57 radiotelefonów przewoźnych samochodowych, 331 radiotelefonów przewoźnych do wagonu tramwajowego oraz 45 radiotelefonów noszonych, a także system radiolinii do połączenia Stref Radiowych między sobą i ze stanowiskiem Administratora Systemu wraz z systemem połączenia rezerwowego (GSM lub LAN).

Dostarczony system musi zapewniać możliwość pracy urządzeń różnych producentów

sprzętu (stacje retransmisyjne, radiotelefony) oferujących rozwiązania w standardzie DMR Tier II i Tier III, a oferowane przez Wykonawcę przemienniki, radiotelefony stacjonarne, przewoźne i noszone muszą pochodzić od jednego producenta. Oferowany system łączności ma zapewniać możliwość rejestracji i archiwizacji połączeń i innych danych, które mają być przechowywane przez 30 dni.

Zamawiający stawia liczne wymagania wobec firm składających ofertę – w tym wykazanie wykonania w ciągu 3 ostatnich lat co najmniej 2 zamówień polegających na modernizacji lub budowie cyfrowego systemu łączności o wartości minimum 500 tys. zł brutto każde. Wymagane jest również wniesienie wadium w wysokości 79 tys. zł. Ponadto wykonawca ma wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (10 % ceny brutto podanej w ofercie).

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, w 10% gwarancja na radiotelefony przewoźne oraz noszone wraz z wyposażeniem (z wyłączeniem akumulatorów), a po 15% gwarancja na infrastrukturę systemu oraz okres nadzoru serwisu i wsparcia technicznego.

Oferty można składać do 25 października br. do godziny 12:15, a jawne otwarcie ofert odbędzie się 15 minut później. Zamówienie ma być wykonane do 30 kwietnia 2018 roku (określono szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych etapów).

Źródło: tram-silesia.pl ; Fot.: tram-silesia.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń