Thales dostarcza łączność dla sił pokojowych UE w Republice Środkowoafrykańskiej

Żołnierz EUFOR w Afryce

Firma Thales została wybrana na dostawcę i operatora wysoce bezpiecznego systemu komunikacji i informacji dla sił EUFOR (European Union Force) prowadzących działania pokojowe w Republice Środkowoafrykańskiej.

Dostarczony i zarządzany przez Thales system wykorzystuje szeroką gamę technologii, takich jak łącza satelitarne, radiolinie punkt-punkt, łącza światłowodowe, bezpieczna komunikacja VoIP (Voice over IP) oraz wideo na żądanie (VoD). Wszystkie te usługi są dostępne jednocześnie i mogą być wdrożone niezwykle szybko, zwiększając zasoby operacyjne oddziałów znajdujących się w terenie. System zapewnia również usługi przechowywania danych i wykonywania kopii zapasowych dla użytkowników i zastosowań militarnych.

Kontrakt obejmuje trzy fazy wdrożenia. Pierwsza, polegająca na zapewnieniu usług bezpiecznej komunikacji pomiędzy dowódcami i jednostkami w terenie, została ukończona w kwietniu br. Obecnie trwa druga faza.

Thales wyposaży w łączność dwie lokalizacje w Bangui, stolicy Republiki Środkowoafrykańskiej, gdzie stacjonuje EUFOR oraz kwaterę główną dowództwa w greckim mieście Larisa. afrykańska sieć jest połączona z kwaterągłówną przy pomocy łącza satelitarnego, także dostarczonego i zarządzanego przez Thales.

Doświadczenie firmy Thales w dostarczaniu systemów informacyjnych i usług bezpiecznej łączności zadecydowało o przyznaniu jej tego kontraktu. Od 2006 roku Thales zapewnia usługi bezpiecznej transmisji głosu i danych dla Międzynarodowej Siły Wsparcia Bezpieczeństwa NATO (ISAF) w Afganistanie.

Rozwiązanie firmy Thales gwarantuje wysoki poziom dostępności usług telekomunikacyjnych dla EUFOR i wysoko wykwalifikowany personel nieustannie obsługujący system na miejscu.

„Ten sukces z kontraktem dla EUFOR w Republice Środkowoafrykańskiej jest kolejnym potwierdzeniem jakości naszych gotowych do wdrożenia usług telekomunikacyjnych i naszej zdolności do zagwarantowania ekstremalnie wysokiego poziomu solidności i dostępności dla użytkowników”, skomentował Gérard Herby, dyrektor usług w dziale systemów bezpiecznej komunikacji i informacji w firmie Thales.

Źródło:www.thalesgroup.com

radioexpo

Aktualności

Zobacz też