Teoretyczne porównanie zasięgu DMR i TETRA

Loga DMR i TETRA

W najnowszym wydaniu (04/2014) internetowego magazynu Connection John Graham z firmy Tait Communications porównuje technologie DMR i TETRA pod względem możliwego do uzyskania łączności. Poniżej zamieszczamy streszczenie tego artykułu, natomiast jego całość można przeczytać tutaj.

Upraszczając porównanie

Przez poprzednich kilka lat podejmowano wiele dyskusji na temat tego, która z tych technologii jest lepsza, lecz skupiano się głównie na funkcjonalności oraz innych cechach niezwiązanych z zasięgiem łączności. Ten natomiast zależy głównie od kilku czynników:

  • Pasma, w którym pracuje system — niższe częstotliwości pozwalają uzyskać lepszy zasięg. Dla przykładu, jeśli wyeliminujemy wszystkie inne czynniki, system pracujący na 150 MHz zapewni dwukrotnie lepsze pokrycie sygnałem niż jego odpowiednik na 400 MHz.
  • Topologii terenu oraz przeszkód, które mogą zaburzyć rozchodzenie się fal radiowych.

Dla uproszczenia, powyższe dwa czynniki zostaną pominięte, rozważymy natomiast trzy kolejne:

  • Odstęp ochronny pomiędzy szczelinami czasowymi
  • Rozproszenie opóźnienia i jego wpływ na modulację.
  • Bilans łącza radiowego.

Odstęp ochronny

Odstęp ochronny (ang. guard time) w systemach o wielodostępie z podziałem czasowym (TDMA) to ustalony czas pomiedzy dwiema kolejnymi szczelinami czasowymi. Stosuje się go w celu przeciwdziałania tzw. efektowi near-far występującemu, gdy sygnał z terminala znajdującego się w pobliżu stacji bazowej zakłóca sygnał z odległego terminala, docierający z większym opóźnieniem. Z racji tego, że odstęp ochronny w DMR jest znacznie dłuższy niż w TETRZE, wspomniany efekt występuje dopiero przy odległości około 75 km, natomiast w przypadku technologii TETRA jest to około 30 km.

Rozproszenie opóźnienia

Rozproszenie opóźnienia (ang. delay spread) występuje, gdy ten sam sygnał radiowy dociera do odbiornika różnymi drogami — bezpośrednio oraz po odbiciu lub załamaniu na obiektach, które napotkał na swojej drodze. Podatność systemu radiowego na ten efekt zależy od złożoności zastosowanej w nim modulacji. Tu po raz kolejny technologia DMR wygrywa, gdyż toleruje opóźnienie na poziomie 28 μs, podczas gdy TETRA — 15 μs. Trzeba jednak zaznaczyć, że tak duże rozproszenie opóźnienia rzadko kiedy występują w terenie miejskim lub otwartym terenie wiejskim. W takich warunkach wynosi ono przeciętnie 5 μs.

Bilans łącza radiowego

Na bilans łącza radiowego, określający efektywność łączności, wpływa między innymi moc nadajnika oraz czułość odbiornika. Radiotelefony DMR z reguły cechują się wyższą mocą nadawczą (4/5 Wat) niż terminale TETRA (typowo 1,8 Wat), co teoretycznie przekłada się na lepszy zasięg łączności.

Odpowiadając na pytanie, który ze standardów oferuje lepsze efektywne zasięgi radiowe, należy stwierdzić, że w tej materii DMR teoretycznie przewyższa systemy TETRA. Jednakże ta zaleta jest znacznie mniej istotna w gęsto zaludnionym terenie miejskim, gdzie wzrasta znaczenie pojemności oraz wachlarzu dostępnych usług systemu radiowego.

Źródło:magazine.taitconnection.com

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń