Straż Pożarna zamawia radiotelefony TETRA i DMR

warszawa-straz_pl ćwicz fot asp. sztab. Rafał Laskowski

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m. st. Warszawy ogłosiła przetarg na dostawę i montaż sprzętu łączności, w tym radiotelefonów TETRA i DMR.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa radiotelefonów i innego sprzętu łączności, wraz z materiałami montażowymi i usługą montażu.Zamawiający dopuszcza składanie oferty częściowej.

Część A

Zamówienie gwarantowane:

1. Radiotelefon przewoźny TETRA z gruszką i głośnikiem zewnętrznym – 51 kpl.;

2. Antena bezmasowa TETRA z przewodem i złączami BNC – 51 kpl.;

3. Przetwornica 24/12V – 51 kpl.;

4. Radiotelefon TETRA doręczny z anteną, 2 bateriami, gruszką i ładowarką – 30 kpl.;

5. Ładowarka sześciopozycyjna do radiotelefonu doręcznego TETRA – 1 kpl.;

6. Radiotelefon doręczny cyfrowo-analogowy VHF z anteną, 2 bateriami i ładowarką – 70 kpl.;

Zamówienie opcjonalne:

7. Radiotelefon doręczny cyfrowo-analogowy VHF z anteną, 2 bateriami i ładowarką (takie jak w poz 6) – 5 kpl.;

8. Radiotelefon doręczny cyfrowo-analogowy VHF z anteną, 2 bateriami i ładowarką (takie jak w poz 6) – 10 kpl.

Część B

1. Stacja radiotelefonu bazowego cyfrowo-analogowego VHF przystosowanego do podłączenia instalacji radiostacji wyniesionych – 2 kpl.;

2. Stacja radiotelefonu bazowego TETRA przystosowanego do podłączenia instalacji radiostacji wyniesionych – 2 kpl.;

3. Przystawka radia wymienionego w pkt. 2 – 2 kpl.;

4) Przystawka radia VHF wymienionego w pkt. 1 – 2 kpl.;

5) Zestaw montażowy do radiotelefonów wyniesionych VHF – 2 kpl.;

6. Zestaw montażowy do radiotelefonów wyniesionych TETRA – 2 kpl.;

7. Usługa montażu, instalacji i uruchomienia systemu zdalnego sterowania radiotelefonami przy użyciu sprzętu z pkt. 1 do 6.

W przetargu mogą uczestniczyć firmy, które wykażą – w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – należyte wykonanie co najmniej jednej dostawy min. 40 szt. radiotelefonów przenośnych do jednego odbiorcy (lub do wielu odbiorców na podstawie jednej umowy), w ciągu 7 dni od rozpoczęcia do zakończenia dostawy. KM PSP wymaga również wniesienia wadium w wysokości 5 tys. zł (tylko dla części A).

Zamawiający przewiduje prawo opcji – Straż na pewno zakupi ilość gwarantowaną oraz przedstawi ilości, z których skorzysta w ramach prawa opcji najpóźniej do dnia 30.09.2018 r.

Zamówienia (zarówno gwarantowane, jaki opcjonalne) mają być zrealizowane nie później niż do 3 grudnia br. Minimalny okres gwarancji ma wynosić 1 rok na baterie i akumulatory oraz minimum 2 lata na pozostały zakres przedmiotu zamówienia.

Ofertę można składać do 6 września br. do godziny 10. Jawne otwarcie ofert odbędzie się pół godziny później. Kryteria wyboru to w 60% cena, 30% gwarancja oraz 10% termin realizacji.

Źródło i fot: http://warszawa-straz.pl [fot. – Wojciech Bedyński]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń