Straż Pożarna w Turku zamawia łączność radiową

woz-strazy-pozarnej-wielkopolska

Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Turku ogłosiła przetarg pt.: “Dostawę i konfigurację sprzętu teleinformatycznego, łączności, zasilania awaryjnego, audiowizualnego oraz systemów integracji łączności telefonicznej i radiowej“. Nowy system ma pozwolić m.in. na przesyłanie informacji statusowych, wizualizację stanu użytkowników na konsolach dyspozytorskich programu SWD ST, zestawianie połączeń pomiędzy dowolnymi stacjami bazowymi na terenie województwa oraz dostęp do rozległej sieci radiowej DMR Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wielkopolsce.

Zamawiający wypisał wiele ogólnych wymagań co do systemu integracji łączności, np.: wymóg integracji z Wojewódzką Siecią Teleinformatyczną (WST) czy OST-112.

Projekt obejmuję również dostawę serwera, sprzętu komputerowego, radiotelefonów analogowych oraz konsol dyspozytorskich, które mają zapewnić dostęp do cyfrowych i analogowych systemów radiowych oraz łączności telefonicznej. Moduł radiowy musi umożliwić współpracę z systemem TETRA w przyszłości.

Oferty należy składać do 1 lipca 2013, do godziny 11:00. Wymagane jest wadium w kwocie 9000 zł. Projekt musi zostać zrealizowany do dnia 30 września 2013 r.

Źródło: straz.turek.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń