Straż Graniczna w Chełmie kupuje niewielki system DMR

straz-graniczna-sprawdzanie-dokumentow

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych w Chełmie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla Służby Celnej i Straży Granicznej. Zamówienie jest podzielone na 6 zadań, z których dla firm z branży radiokomunikacyjnej interesujące może być zadanie nr 5. Pozostałe zadania dotyczą dostawy sprzętu optycznego, urządzeń do badania autentyczności dokumentów i różnego rodzaju specjalistycznych akcesoriów kryminalistycznych.

Zadanie nr 5 dotyczy dostawy zestawu niedużego systemu łączności radiowej DMR który składa się z 14 radiotelefonów przenośnych, jednego radiotelefonu stacjonarnego i jednej stacji retransmisyjnej. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być przystosowane do pracy zarówno w trybie analogowym, jak i w trybie cyfrowym, zgodnym ze standardem ETSI DMR, a także muszą być kompatybilne z radiotelefonami i stacjami bazowymi MOTOTRBO, posiadanymi dotychczas przez Straż Graniczną. Dodatkowe wymagania dotyczą maskowania korespondencji przy użyciu algorytmu ARC4 z kluczem o długości 40 bitów oraz możliwości ograniczenia dostępu do systemu postronnym użytkownikom, z wykorzystaniem funkcji RAS.

Zleceniodawca wymaga, by radiotelefony ręczne mogły komunikować się ze sobą w trzech trybach, to znaczy bezpośrednio, za pośrednictwem pojedynczej stacji retransmisyjnej DR3000 lub za pośrednictwem jednej z wielu stacji retransmisyjnych, wchodzących w skład systemu IP Site Connect. Dotyczy to zarówno komunikacji głosowej jak i transmisji danych. Kolejnym wymaganiem jest możliwość wykorzystania funkcji Site Roaming w sytuacji, gdy któryś z użytkowników systemu IP Site Connect przemieszcza się między obszarami obsługiwanymi przez różne stacje retransmisyjne.

Radiotelefony ręczne mają być dostarczone wraz z antenami helikalnymi, wchodzącymi w skład fabrycznego kompletu. W opisie zamówienia nie ma żadnej informacji na temat dostaw anten dla stacji retransmisyjnych i radiotelefonu stacjonarnego. Jest jedynie wymóg dostarczenia kabla pozwalającego na połączenie stacji retransmisyjnej z akumulatorem rezerwowym.

Zamawiający wymaga by wszystkie dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe, sprawne technicznie i objęte 24 miesięczna gwarancją. Gwarancja dotyczy wad materiałowych, konstrukcyjnych, a także parametrów użytkowych i funkcji określonych przez producenta.

Kryterium oceny ofert przez Zamawiającego stanowią: cena brutto (waga 90 pkt) i okres gwarancji (waga 10 pkt). Zamówienie musi być wykonane do dnia 23 grudnia 2015 r. Zleceniodawca nie przewiduje wpłacania wadium, oferty należy złożyć w Lubelskim Zarządzie Obsługi Przejść Granicznych w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2015 r. do godz. 12:00.

Źródło: lzopg.bip.mbnet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń