Stołeczna Policja zamawia przegląd swoich masztów telekomunikacyjnych

maszt-radiowy-VHF.jpg

Komenda Stołeczna Policji ogłosiła przetarg na przegląd masztów telekomunikacyjnych będących na użytkowaniu. W sumie policja wybrała 25 masztów różnej wysokości i konstrukcji do wykonania zewnętrznych przeglądów. Przedmiotem umowy są coroczne kompleksowe przeglądy masztów antenowych wraz z antenami i kablami przesyłowymi. Ponadto zwycięzca musi sprawdzić wysięgniki antenowe, odciągi, złącza, instalacje odgromowe oraz uziemiające.

Zakres prac obejmuje ocena stanu technicznego oraz sporządzenie dokumentacji technicznej po wykonanym przeglądzie. Szczegółowy zakres inspekcji obejmuje:

  • sprawdzenie mocowań fiderów antenowych,
  • kontrola pionu masztu oraz śrub rzymskich i zabezpieczeń antykorozyjnych,
  • sprawdzenie stanu korozji, oczyszczenie oraz zabezpieczenie przed korozją,
  • sprawdzenie poziomu rezystancji instalacji uziemiającej.

Wynikiem przeglądu będzie protokół zawierający orzeczenie o stanie masztu z ewentualny opisem stwierdzającym nieprawidłowości i zakres wymaganych prac. Wszystko musi być potwierdzone dokumentacją fotograficzną. Jeśli okaże się że maszt po kontroli wymaga demontażu, to wykonawca przygotuje szacunkowy kosztorys prac demontażowych oraz wycenę posadowienia nowego masztu. Wykaz masztów to konstrukcje rurowe od 5 do 20 metrów wysokości (23 sztuki), kratowe stalowe do 15 m (3 sztuki), oraz kratowe aluminiowe do 15 metrów (1 sztuk). Wykaz masztów oraz ich lokalizacja jest niejawna i zostanie przekazana w dalszym toku postępowania. Najprawdopodobniej na wymieniowych masztach znajdują się instalacje systemów TETRA/DMR oraz analogowe VHF.

Od potencjalnych wykonawców policja wymaga posiadanie specjalistów z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcjno-budowlanej oraz świadectwa kwalifikacji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Oferty należy składać do 19 maja br, poprzez elektroniczną platformę zakupową. O wyborze oferenta w 100% zdecyduje cena.

Źródło: https://platformazakupowa.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń