SM Białystok modernizuje i serwisuje swoją łączność radiową

SM Białystok

Straż Miejska w Białymstoku w marcu i kwietniu br. ogłosiła dwa postępowania zakupowe dotyczące łączności radiowej. Pierwsze z nich – już rozstrzygnięte – dotyczyło dostawy radiotelefonów DMR, a drugie usług utrzymania dyspozytorskich sieci radiowych SM Białystok.

Przedmiotem pierwszego zamówienia była dostawa cyfrowo-analogowego sprzętu łączności firmy Hytera:

1. Radiotelefon przewoźny MD785G w komplecie z mikrofonem, przewodami zasilającymi oraz akcesoriami montażowymi – 6 szt.;

2. Radiotelefon przenośny PD685G w komplecie z akumulatorem, ładowarką, anteną i klipsem do pasa – 5 szt.;

3. Zapasowy akumulator typ BL2010 pojemność 2.000mAh Li-Ion (do radiotelefonu przenośnego PD685G) – 5 szt.

Gwarancja miała wynosić minimum 24 miesiące na radiotelefony i 12 miesięcy na akumulatory. Oferty można było składać do 28 marca, do godziny 12, a na realizację wyznaczono termin 14 dni od podpisania umowy. Jedynym kryterium oceny ofert była cena.

Straż Miejska wybrała ofertę białostockiej firmy CEAD wynoszącą 20 820,21 zł brutto. Pozostałe firmy uczestniczące w postępowaniu to:

– AZSTUDIO.COM.PL (Radom) – 20 940,75 zł brutto;

– AZEP s.c. (Lublin) – 21 100,65 zł brutto;

– SPRZĘT-POŻ (Opole) – 22 670 zł brutto.

Wszyscy uczestnicy zaoferowali minimalną wymaganą przez Zamawiającego gwarancję.

Drugie – wciąż aktualne – zamówienie dotyczy świadczenia usług utrzymania dyspozytorskich sieci radiowych SM Białystok w zakresie pasma VHF (148-160 MHz) oraz pasma UHF (410 – 430 MHz). W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie m.in. do:

– przeprowadzania przeglądów konserwacyjnych (raz na pół roku – wiosna i jesień);

– naprawy urządzeń radiokomunikacyjnych i osprzętu (urządzenia zastępcze na czas naprawy);

– usługi instalacyjno-montażowe;

– programowanie urządzeń radiokomunikacyjnych;

– usługi doradztwa technicznego;

– nadzór i kontrola nad eksploatacją i utrzymaniem sieci;

– dostosowanie sieci pod kątem wymiany urządzeń analogowych na analogowo-cyfrowe.

Przegląd konserwacyjny obejmuje m.in. 2 stacje bazowe (w tym przemiennikową), stację przewoźną, systemów masztowo-antenowych lub antenowych, a także stacji noszonych i systemu zdalnego sterowania. Zamawiający szczegółowo wymienił radiotelefony i inny sprzęt – informuje jednak, iż ilości i rodzaje typów wyszczególnionych urządzeń mogą ulec zmianie podczas trwania umowy, a ilość zlecanych usług został przyjęta szacunkowo i ich rzeczywista liczba będzie wynikać z faktycznych potrzeb (przy czym łączna wartość zamówienia nie przekroczy kwoty przeznaczanej na sfinansowanie zamówienia). Straż Miejska określiła również czas przeznaczony na realizację przeglądów konserwacyjnych i napraw.

Wymagana gwarancja na wykonane usługi oraz użyte materiały i części zamienne to 12 miesięcy. Straż Miejska stawia liczne wymagania:

– dotyczące posiadania odpowiedniego ubezpieczenia o sumie nie mniejszej niż 25 tys. zł;

– wykazania wykonania w okresie ostatnich 2 lat co najmniej 4 usług – każda trwająca min. 12 miesięcy – polegających na konserwowaniu i naprawach urządzeń radiokomunikacyjnych;

– posiadania aktualnych certyfikatów autoryzacji firm MOTOROLA, DIGITEX i HYTERA.

Oferty można składać do 20 kwietnia, do godz. 12. Usługi będą świadczone od 26 kwietnia 2017 r. do 25 kwietnia 2018 r.

Źródło: strazmiejska.bialystok.pl ; Fot.: strazmiejska.bialystok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń