Serwisowanie sieci łączności radiowej dla SPZOZ w Sanoku

Dyspozytornia Medyczna w Sanoku www_zozsanok_pl

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku ogłosił zapytanie ofertowe dotyczące usługi utrzymania sprawności technicznej istniejącej sieci łączności radiowej i współpracujących z nią urządzeń dla Skoncentrowanej Dyspozytorni Medycznej (SDM) w Sanoku, działającej w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

System łączności radiowej SDM Sanok pełni podstawową funkcje komunikacji pomiędzy SDM, a poszczególnymi zespołami ratownictwa medycznego (PRM). System pracuje w paśmie 163 oraz 168-169 MHz i opiera się na analogowym standardzie transmisji z wąskopasmową modulacją częstotliwości. Elementami systemu jest sieć radiowa pracująca z przemiennikiem oraz radiotelefonami przewoźnymi (11 szt.) i noszonymi (4 szt.) Dostęp dyspozytorski do systemu odbywa się w SDM w Sanoku i jest realizowany na 4 radioserwerach, radiotelefonach analogowo – cyfrowych oraz dwóch konsolach radiowych. Radioserwery zapewniają również łączność ze śmigłowcem LPR.

Wykorzystywany jest przemiennik YAESU VXR-5000 – posiadający wbudowany buforowy zasilacz sieciowy, a w skład stacji retransmisyjnej wchodzi również filtr dupleksowy oraz antena firmy RADMOR. Jako stacje bazowe, na których prowadzony jest stały nasłuch, wykorzystywane są radiotelefony firmy MAXON SMX-4150, YAESU VX-3000 lub VX-4200 . Stacja bazowa składa się również z zasilacza sieciowego, przewodu antenowego oraz anteny bazowej. W pojazdach zespołów PRM zainstalowane są radiotelefony MAXON SMX-4150, YAESU VX-3000 lub VX-4200. Natomiast używane radiotelefony nasobne to analogowe YAESU VX-180.

Przedmiotem świadczonej usługi ma być m.in.:

– wykonywanie instalacji stacji bazowych i przewoźnych zgodnie z zapotrzebowaniem (z wyłączeniem budowy i konserwacji masztów antenowych);

– wykonywanie napraw awaryjnych urządzeń łączności radiowej;

– pomoc w przygotowywaniu i wypełnianiu dokumentów związanych z pozwoleniem radiowym;

– przeglądy okresowe urządzeń, konserwacja, regulacja, programowanie i strojenie;

– wykonywanie napraw (na czas naprawy może zostać zainstalowane urządzenie zastępcze);

– utrzymanie łączności – również pomiędzy zamawiającym, a innymi służbami.

Monitoring sieci radiowej ma być prowadzony przez minimum 8 godzin dziennie w dni robocze, natomiast reakcja na zakłócenia i awarie urządzeń mobilnych i stacjonarnych ma wynosić maksymalnie 12 godzin. Raz na 3 miesiące mają być wykonywane przeglądy okresowe. SPZOZ w Sanoku określił również czas reakcji w pozostałych przypadkach.

Realizacja niektórych zadań wiąże się z wykonywaniem prac wysokościowych i obsługą urządzeń elektrycznych do 1kV. Kryterium oceny ofert to w 100% cena. Warunkiem udziału w postępowaniu ofertowym jest wykonanie w okresie ostatnich 3 lat co najmniej jednej usługi (trwającej min. 1 rok) polegającej na utrzymaniu sprawności technicznej sieci łączności radiowej i współpracujących z nią urządzeń działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Okres obowiązywanie umowy ma wynosić 12 miesięcy (01.04.2017 – 31.03.2018). Oferty można składać do 7 marca br., do godziny 10, a ich otwarcienastąpi godzinę później.

Źródło: zozsanok.pl ; Fot.: zozsanok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń