Przegląd i naprawa radiotelefonów przewoźnych dla PKP PLK

www_plk_sa_pl_csm_DSC_9640_cd99858ded

Spółka kolejowa PKP PLK ogłosiła zapytanie ofertowe dotyczące przeglądu i naprawy przestarzałego sprzętu łączności wykorzystywanego przez firmę. Przypomnijmy, iż od 2025 roku polska kolej ma przejść na łączność cyfrową, a dotychczas używane radiotelefony analogowe VHF będzie można wykorzystywać jedynie w pracy manewrowej oraz w sieciach wyodrębnionych z systemu kolei. W marcu zeszłego roku opisywaliśmy również fakt podpisania przez firmę Nokia (wraz z partnerami) pięcioletniego kontraktu na wdrożenie ogólnopolskiego systemu GSM-Railway dla PKP PLK.

Przedmiotem bieżącego postępowania zakupowego ma być serwisowanie i naprawa 75 starych radiotelefonów przewoźnych (pasmo VHF) – firm Radmor, Yaesu, Maxon, Motorola, Vertex – które pracują w sieci radiołączności pociągowej lub stacyjnej.

Zadaniem wykonawcy ma być wykonywanie przeglądów okresowych radiotelefonów przewoźnych oraz napraw bieżących. Okresowe przeglądy techniczne obejmują zakres czynności doprowadzający urządzenia wraz z przynależącymi do nich urządzeniami zasilającymi, sterującymi i odbiorczymi (wchodzącymi w skład radiotelefonu) do sprawności funkcjonalnej oraz ocenę ich stanu technicznego. Do zakresu usługi nie zalicza się instalacji antenowych pojazdów kolejowych. Nieprawidłowości pracy radiotelefonu i zasilania mają być usuwane w ramach napraw bieżących, na podstawie zleceń wystawionych przez PKP PLK. Przed wystawieniem zlecenia wykonawca ma oszacować koszt tej naprawy.

Czynności przeglądu okresowego radiotelefonu przewoźnego to m.in.: wykonanie pomiarów parametrów takich jak – częstotliwość pracy nadajnika, moc wyjściowa nadajnika, maksymalna dewiacja nadajnika, czułość odbiornika i poziom blokady szumów, moc wyjściowa m.cz. odbiornika, częstotliwość i poziom sygnału w układzie selektywnego wywołania grupowego. Wymagane jest również sprawdzenie wartości napięć zasilających i porównanie ich z wartościami katalogowymi – a w przypadku przekroczenia zakresu dopuszczalnych zmian napięcia należy usunąć nieprawidłowości.

W razie stwierdzenia nieprawidłowych parametrów zawartych w DTR lub instrukcjach obsługi poszczególnych typów radiotelefonów należy doprowadzić do zgodności z nominalnymi. Dodatkowo sprawdzona ma być zgodność tych parametrów z pozwoleniami wydanymi przez Urząd Kontroli Elektronicznej na użytkowanie sprawdzanego radiotelefonu.

Przedmiot zamówienia ma być wykonywany zgodnie z zapisami w instrukcji o zasadach wykonywania obsługi technicznej urządzeń telekomunikacji kolejowej Ie-13 (E-25) w zakresie wykonania przeglądów rocznych, a także zgodnie z najlepszymi praktykami opartymi na wiedzy i doświadczeniu.

Wymagany okres gwarancji nie może być krótszy niż 3 miesiące od daty wykonania usługi. Kryterium oceny ofert to w 100% cena.

Oferty można było składać do 29 stycznia do godziny 11. Sama usługa ma być wykonywana do 31 grudnia.

Źródło: zamowienia.plk-sa.pl ; Fot.: plk-sa.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń