Policja chce zawrzeć umowę ramową na dostawy akumulatorów do radiotelefonów

www_policja_pl samochody

Komenda Główna Policji ogłosiła przetarg nieograniczony – o wartości powyżej 144 tys. euro – na zakup akumulatorów do radiotelefonów noszonych w ramach umowy ramowej.

Celem przeprowadzenia postępowania jest wyłonienie maksimum 3 wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa. Zamawiający dopuszcza składane ofert częściowych (zadanie 1 lub zadanie 2). Akumulatory mają być zamawiane po podpisaniu umowy ramowej, poprzez mniejsze, szczegółowe, umowy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia są – wyprodukowane nie wcześniej niż 3 miesiące przed dostawą – akumulatory:

Zadanie 1 – Akumulator do radiotelefonu Motorola GP360;

Zadanie 2 – Akumulator do radiotelefonu Motorola DP3601.

Akumulatory mają cechować się napięciem nominalnym: 7,2 – 7,5 V, pojemnością min. 1400 mAh oraz minimalną ilością cykli ładowanie/rozładowanie – wynoszącą 500. Do wyliczenia łącznej ceny oferty brutto oraz porównania ofert należy przyjąć aż 7900 szt. dla zadania 1 oraz 3850 szt. dla zadania 2. Ilości te nie stanowią zobowiązania do złożenia zamówienia, ale są – jak można przypuszczać – bardzo prawdopodobnym do realizacji szacunkiem ze strony Policji.

Wśród licznych wymagań postawionych przez KGP znajduje się m.in. konieczność wykazania, iż wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat dostarczył w ramach jednej dostawy co najmniej 500 akumulatorów do radiotelefonów noszonych lub dostarczył w ramach jednej dostawy akumulatory do radiotelefonów noszonych na kwotę co najmniej 50 tys. zł. Zamawiający wymaga również wpłacenia wadium w wysokości 15 tys. dla zadania 1 oraz 7 tys. zł dla zadania 2. Poza tym każdorazowo przed podpisaniem umowy wykonawczej będzie wymagane wniesienie przez wykonawce zabezpieczenia należytego wykonania umowy (10% wartości brutto).

Kryterium oceny ofert w przetargu (a nie przy późniejszych “zapytaniach zakupowych” gdzie decydować będzie cena) to w 60% cena, w 20% gwarancja (12-17 msc, 18-23 msc lub 24 msc i więcej) oraz w 20% pojemność akumulatora (1400-1499 mAh, 1500-1899 mAh i 1900-2100 mAh lub więcej).

Ofertę można składać do 24 lipca br. do godziny 9:30, a publiczne otwarcie ofert odbędzie się pół godziny później. Termin obowiązywania umowy ramowej to 3 lata od dnia zawarcia umowy ramowej. Termin wykonania zamówienia szczegółowego w ramach umowy wykonawczej zostanie wskazany w zaproszeniu do składania ofert.

Źródło: przetargi.policja.pl ; Fot.: policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń