Opublikowano SIWZ do przetargu na 800 radiotelefonów dla SOK

sok-funkcjonariusze-z-psami

Opublikowano już SIWZ do “reaktywowanego” przetargu na cyfrowe radiotelefony Komendy Głównej Straży Ochrony Kolei, o którym niedawno pisaliśmy. Pierwotnie przetarg ten rozpisano w 2013 roku, lecz wtedy nie udało się wyłonić zwycięzcy.

Identycznie jak przed dwoma laty, przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja:

  • 98 szt. radiotelefonów stacjonarnych,
  • 102 szt. radiotelefonów przewoźnych z antenami,
  • 600 szt. radiotelefonów przenośnych,
  • 100 szt. ładowarek samochodowych

oraz przeszkolenie 18 pracowników SOK.

Radiotelefony mają pracować w trybie DMR Tier II i analogowym FM w paśmie częstotliwości 150–156 MHz i posiadać m. in. zintegrowany odbiornik GPS (przewoźne i przenośne), możliwość zaprogramowania co najmniej 16 kanałów radiowych, obsługę maskowania korespondencji w trybie cyfrowym z kluczem 40-bitowym, możliwość wysyłania i odbierania wiadomości tekstowych. Muszą także współpracować funkcjonalnie z będącymi już na wyposażeniu SOK radiotelefonami przenośnymi Motorola DP3401 oraz przewoźnymi Motorola DM3401 i DM3600. Zamawiający, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., wymaga objęcia dostarczonego sprzętu co najmniej 24-miesięczną gwarancją.

Zgodnie ze specyfikacją zamówienia, radiotelefony będą dostarczane do poszczególnych placówek SOK-u nie dłużej niż przez 3 miesiące od podpisania umowy. Do każdej z 98 komend regionalnych i posterunków SOK na terenie całego kraju trafi jeden radiotelefon stacjonarny, natomiast radiotelefony przewoźne, przenośne i ładowarki zostaną rozdysponowane pomiędzy 17 komendami regionalnymi.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, którzy wniosą wadium w wysokości 30 tys. zł i wykażą stosownymi dokumentami, że w okresie ostatnich trzech lat zrealizowali lub są w trakcie realizacji dostawy radiotelefonów cyfrowych o wartości co najmniej 600 tys. zł.

Oferty można składać do 21 kwietnia br. do godz. 10:00. Ich ocena będzie prowadzona względem ceny (waga 90%) i długości okresu gwarancji (waga 10%). Jeśli zostaną złożone co najmniej trzy niepodlegające odrzuceniu oferty, zamawiający w celu wyłonienia wykonawcy przeprowadzi aukcję elektroniczną, w której jedynym kryterium będzie cena oferty.

Źródło:zamowienia.plk-sa.pl Fot. kgsok.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń