Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku inwestuje w łączność i system integrujący sieci radiowe do współpracy ze Służbami w sytuacjach kryzysowych

dgrsz_mon_gov_pl_Ćwiczenia Świerk

Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ) ogłosiło przetarg na wymianę infrastruktury radiowo-dyspozytorskiej w NCBJ w Otwocku – Świerku oraz świadczenie usług serwisowych.

Zdjęcie [1].Antyterrorystyczny epizod ogólnopolskich manewrów „Patrol-15” sprawdzających działanie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania (KSWSiA) rozegrany w NCBJ w Świerku.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) wymianę obecnego systemu radiowego analogowego z przejściem na system cyfrowy DMR wraz z wymianą anten – czyli montaż na terenie NCBJ oraz uruchomienie następujących urządzeń:

1. Radiotelefon przenośny podstawowy z 2 akumulatorami – 10 kpl.

– ma m.in. posiadać podstawowe maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym DMR;

– możliwość zaprogramowania min. 16 kanałów;

– minimalny zakres częstotliwości pracy 403÷527 MHz;

– ma posiadać 3 anteny na różne podpasma;

– czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,16 μV dla SINAD 12 dB;

– czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,14 μV przy 5% BER;

– stopień ochrony IP54.

2. Radiotelefon przenośny zaawansowany – z wyświetlaczem i 2 akumulatorami – 33 kpl.

– ma m.in. posiadać maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym DMR – algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów z opcją rozszerzenia do 256 bitów AES;

– możliwość zaprogramowania min. 500 kanałów;

– obsługa wiadomości testowych (odbiór i wysyłanie tekstów zdefiniowanych na etapie programowania);

– wbudowany odbiornik GPS/GLONASS oraz moduł Bluetooth, a także akcelerometr;

– funkcjonalność lokalizowania radiotelefonu w pomieszczeniach przy braku sygnału GPS;

– możliwość pracy w systemach IP Site Connect, Capacity Plus (jedna lub wiele lokalizacji), Capacity Max – Tier III;

– minimalny zakres częstotliwości pracy 403÷527 MHz;

– ma posiadać 3 anteny na różne podpasma;

– czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,16 μV dla SINAD 12 dB;

– czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,14 μV przy 5% BER;

– stopień ochrony IP68.

3. Radiotelefon stacjonarny DMR z wyświetlaczem – 8 kpl.

– ma m.in. posiadać maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym DMR – algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów z opcją rozszerzenia do 256 bitów AES;

– możliwość zaprogramowania min. 500 kanałów;

– obsługa wiadomości testowych (odbiór i wysyłanie tekstów zdefiniowanych na etapie programowania);

– możliwość pracy w systemach IP Site Connect, Capacity Plus (jedna lub wiele lokalizacji), Capacity Max – Tier III;

– minimalny zakres częstotliwości pracy 403÷470 MHz;

– czułość analogowa odbiornika nie gorsza niż 0,18 μV dla SINAD 12 dB;

– czułość cyfrowa nie gorsza niż 0,16 μV przy 5% BER;

– zasilanie DC 13,2 V (zakres 10,8 V – 15,6 V);

– stopień ochrony IP54;

– w zestawie m.in. mikrofon profesjonalny biurkowy z przyciskiem PTT lub gruszka; podstawa pod radiotelefon z głośnikiem; odpowiedni zasilacz sieciowy, buforowy z akumulatorem;

– w komplecie ma być również antena bazowa 403 – 470 MHz, o zysku 3 dBd i wysokości nie większej niż 1,5 oraz zabezpieczenie odgromowe, a także kabel antenowy nie gorszy niż LDF2-50.

4. Przemiennik radiowy o mocy 50W- 1 kpl.

– ma m.in. posiadać maskowanie korespondencji w trybie cyfrowym DMR – algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bitów z opcją rozszerzenia do 256 bitów AES;

– możliwość pracy w systemach IP Site Connect, Capacity Plus (jedna lub wiele lokalizacji), Capacity Max – Tier III;

– minimalny zakres częstotliwości pracy 403÷470 MHz;

– czułość analogowa odbiornika lepsza niż 0,22 μV dla SINAD 12 dB;

– czułość cyfrowa 0,22 μV przy 5% BER;

– obsługa transmisji maskowanych i jawnych;

– stopień ochrony IP54;

– w komplecie m.in. filtr dupleskowy, zabezpieczenie odgromowe anteny, kabel antenowy;

– należy dostarczyć również antenę stacjonarną o min. paśmie pracy 30 MHz, zysku 3 dBd, dopuszczalnej mocy minimum 150 W oraz wysokości nie większej niż 2,5 m, a masie nie większej niż 3 kg.

5. Ładowarka wielostanowiskowa z wyświetlaczem (na 6 radiotelefonów) – 2 szt.

Zdjęcie [2]. Pręty paliwowe reaktora Maria w NCBJ w Świerku – fot. M. Jakubowski.

Wykonawca ma również dostarczyć oprogramowanie i interfejsy kablowe do programowania wszystkich typów urządzeń radiowych oraz wykonać instalację antenową dla instalowanego przemiennika.

b) modernizację obecnego systemu dyspozytorskiego DGT MCS oraz integrację z nowym systemem DMR:

– aktualizacja oprogramowania systemu DGT MCS / IPNOVA oraz oprogramowania konsoli dyspozytorskiej DGT 5810, a także centrali telefonicznej;

– dostarczenie niezbędnych dodatkowych interfejsów i integracja systemu DGT MCS z nowo uruchamianymi urządzeniami DMR;

– dostarczenie i instalacja serwera mapowego z licencjami do monitorowania zaawansowanych radiotelefonów DMR. System mapowy ma odebrać dane telemetryczne GPS z radiotelefonów przenośnych i przekazać je do systemu dyspozytorskiego DGT MCS, który ma za zadanie zwizualizować te informacje na użytkowanym obecnie pulpicie dyspozytora DGT 5810;

– dostarczenie systemu wraz z oprogramowaniem oraz 10 licencji oprogramowania instalowanego na smartfonach, umożliwiającego bezpośredni kontakt pomiędzy użytkownikami oprogramowania oraz ze służbami technicznymi korzystającymi z radiotelefonów DMR;

– dostarczenie 3 szt. smartfonów przemysłowych odpornych na upadki.

c) dostawę, instalację i szkolenie z mobilnego integratora radiowego:

– dostarczenie i uruchomienie urządzenia umożliwiającego połączenie ze sobą radiotelefonów przenośnych różnych typów i technologii będących na wyposażeniu Służb realizujących w jednym miejscu akcje ratownicze lub ćwiczenia . Mobilne urządzenie integrujące ma zostać połączone z nowo instalowanym systemem radiowym DMR oraz z DGT MCS.

– dostarczenie minimum 4 szt. interfejsów kablowych do dostarczonych przenośnych urządzeń radiowych (1 szt.) oraz 3 szt do radiotelefonów Policji i Straży Pożarnej. Dokładne modele zostaną podane na etapie realizacji.

Mobilny Integrator Radiowy

Zdjęcie[3]. Mobilny Integrator Radiowy firmy DGT.

d) uruchomienie funkcjonalności powiadamiania kryzysowego:

– Zamawiający, ze względu na poufny charakter informacji – nie udostępnił publicznie opisu przedmiotu zamówienia dotyczącego uruchomienia tej funkcji.

e) świadczenie usług serwisowych w okresie gwarancji:

– przyjmowanie zgłoszeń 24 godziny/dobę i rozwiązanie problemów do 8 godzin;

– wykonywanie przeglądów i konserwacji systemów min. co 3 miesiące, chyba że producent sprzętu wymaga częściej.

Częścią zamówienia jest również szkolenie dla pracowników obsługi radiostacji (60 osób), dla pracowników obsługi sytemu dyspozytorskiego (10 osób) oraz dla administratorów (2 osoby).

Firma, która chce wziąć udział w postępowaniu przetargowym musi wykazać:

– wykonanie lub wykonywanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej dwóch dostaw wraz z instalacją systemu łączności radiowej i telekomunikacyjnej o wartości co najmniej 300 tys. zł brutto każda;

– dysponowanie na etapie realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą, która posiada świadectwo autoryzacji DGT w zakresie instalacji, serwisu i nadzoru systemów DGT (IP NOVA, DGT IP oraz MCS).

Przed upływem terminu składania ofert należy wnieść wadium wynoszące 10 tys. zł. Kryterium oceny ofert to w 95% cena, a w 5% okres gwarancji (2 lata – 0 pkt., 3 lata – 3 pkt., 4 lata i więcej – 5 pkt.).

Oferty można składać do 28 kwietnia br., do godziny 12. Jawne otwarcie ofert nastąpi 5 minut później. Zamówienie ma być wykonane w ciągu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Źródło: ncbj.gov.pl ; Fot.: [1]. Kadr z filmu z ćwiczeń antyterrorystów w NCBJ w Świerku: dgrsz.mon.gov.pl & [2]. Pręty paliwowe reaktora Maria w NCBJ w Świerku – fot. M. Jakubowski – NCBJ: ncbj.gov.pl/ & [3]. Mobilny Integrator Radiowy firmy DGT: dgt.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń