MZK w Bydgoszczy ogłosiły przetarg na 240 radiotelefonów i przeprowadza migrację na łączność cyfrową

solaris_urbino_12_mzk_bydgoszcz

Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy zamawiają 240 szt. radiotelefonów DMR kompatybilnych z eksploatowanym dyspozytorskim systemem łączności, wraz z modemami sygnalizacyjnymi oraz uruchomieniem, konfiguracją, a także instalacją na pojazdach i stanowisku dyspozytorskim.

Sieć radiokomunikacyjna MZK Bydgoszcz składa się z dwóch niezlinkowanych przemienników analogowo-cyfrowych Vertex EVX-R70. System pracuje w paśmie 410-430 MHz. Przemienniki działają obecnie w trybie analogowym, w przyszłości stanowić będą szkielet sieci cyfrowej TDMA. Jako stacje ruchome wykorzystywane są radiotelefony Yaesu VX-2000 UHF, VX-2200 UHF oraz EVX-5400 firmy Vertex Standard – wyposażone w modem sygnalizacyjny. Stanowisko dyspozytorskie na Centrali Ruchu zbudowane jest na bazie komputera PC i oprogramowania „Monitor sieci radiokomunikacyjne ver. 1.85” (autorem oprogramowania jest spółka Con-Spark). Zamawiający dysponuje już odpowiednim osprzętem hardwarowo – softwarowym oraz przeszkoloną kadrą techniczną do obsługi i zarządzania cyfrowym systemem radiokomunikacyjnym eVerge firmy Vertex Standard.

W ramach zamówienia Wykonawca dokona wymiany wyeksploatowanych radiotelefonów pracujących w systemie analogowym na radiotelefony cyfrowo – analogowe orazwykona modernizację systemu przechodząc z systemu łączności analogowej na cyfrową.Wymieniony ma być sprzęt aktualnie eksploatowany w autobusach i tramwajach. Wymagana jest pełna kompatybilność z aktualną strukturą sieci – eksploatowanym systemem dyspozytorskim i posiadanymi już radiotelefonami cyfrowo – analogowymi.

W czasie wymiany radiotelefonów Zamawiający zakłada pracę systemu łączności bez przerw. Po wymianie wszystkich radiotelefonów analogowych na cyfrowo-analogowe Wykonawca dokona

przejścia na system w pełni cyfrowy. Wykonane ma być również stanowisko do realizacji funkcji programowania stacji ruchomych drogą radiową.

Na etapie wyboru oferty Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do wykonania prób technicznych, które potwierdzą kompatybilność pracy oferowanych urządzeń z eksploatowanym radiowym systemem dyspozytorskim „Monitor sieci radiokomunikacyjnej”. Wykonawca ma udzielić 3 lata gwarancji (jeżeli producent udziela gwarancji dłuższej to obowiązuje gwarancja producenta).

Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. wykonanie co najmniej jednej usługi (o odpowiednim zakresie prac) dla zakładów komunikacji na terenie kraju o wartości brutto nie mniejszej niż 100 tys. zł, a także dysponowanie minimum jedną osobą, która odbyła przeszkolenie w firmie producenta radiotelefonu w zakresie programowania i konfiguracji systemu cyfrowego.

Termin składania ofert upływa 3 października br. o godzinie 10:30, a komisyjne otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 11. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się będzie kryterium ceny.Realizacja umowy ma następować sukcesywnie do końca 2016 r.

Źródło i fot.: mzk.bydgoszcz.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń