Modernizacja systemu radiokomunikacyjnego dla Straży Granicznej

Straż Graniczna - Europoltech 2017, Gdańsk

Komenda Główna Straży Granicznej ogłosiła przetarg na modernizację swojego systemu łączności radiowej. Zamówienie to stanowi kontynuację procesu stopniowego wprowadzania cyfrowych systemów łączności radiowej standardu DMR. Zakup – pracujących w paśmie VHF – urządzeń pozwoli komórkom organizacyjnym KGSG na przejście na bezpieczniejszą i pewniejszą transmisję cyfrową.

Przedmiotem zamówienia – które podzielono na dwie części – jest zakup urządzeń radiokomunikacyjnych:

Część 1:

a) Radiotelefon nasobny, kamuflowany, z kamuflowanym zestawem słuchawowo-mikrofonowym – 10 kompletów;

b) Radiotelefon nasobny, kamuflowany, z kamuflowanym zestawem słuchawowo-mikrofonowym oraz zestawem słuchawkowo-mikrofonowym w ochronnikach słuchu – 3 komplety;

c) Radiotelefon przewoźny kamuflowany, z rozłącznym panelem radiotelefonu – 7 kompletów;

d) Przenośna stacja retransmisyjna ETSI DMR;

e) zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów i stacji retransmisyjnej;

f) szkolenia dla 5 osób.

W ramach prawa opcji Straż Graniczna może dodatkowo zamówić do 3 zestawów z podpunktu b oraz do 8 zestawów z podpunktu a.

Część 2:

a) radiotelefon nasobny – 73 komplety;

b) radiotelefon nasobny wraz z mikrofonogłośnikiem – 15 kompletów;

c) radiotelefon przewoźny – 4 komplety;

d) radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej z przewodowym zdalnym sterowaniem;

e) zestaw do programowania i strojenia radiotelefonów – 4 komplety;

f) szkolenia dla 5 osób.

Również w części 2 zamawiający może dodatkowo zdecydować się na maksymalnie 22 komplety radiotelefonów nasobnych (punkt a).

Ze szczegółową specyfikacją sprzętu łączności oraz innymi wymaganiami stawianymi przez Straż Graniczną możemy zapoznać się w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie zamawiającego.

Kryteria oceny ofert to w 60% cena, 34% okres gwarancji oraz w 6% czas dostawy. Minimalny okres gwarancji to 2 lata (0 pkt.), zaoferowanie 36 msc. gwarancji to 17 pkt., natomiast 48 msc. – 34 pkt. Dostawa do 1 grudnia to 6 dodatkowych pkt., natomiast od 2 do 15 grudnia – 0 pkt.

Oferty można składać do 3 listopada br. do godz. 10, a ich publiczne otwarcie odbędzie się pół godziny później. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Źródło: strazgraniczna.pl & ; Fot.: własne /stoisko SG podczas Europoltech 2017 w Gdańsku/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń