Mieleckie pogotowie rozbudowuje swój system łączności radiowej

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego – Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu ogłosił przetarg na dostawę, montaż i wdrożenie elementów systemu cyfrowej łączności radiowej oraz dostawę sprzętu.

Pogotowie chce doposażyć zespół ZRM (zespoły ratownictwa medycznego) w elementy łączności radiowej oraz wykonać instalacje antenowe w budynku Pogotowia w Mielcu. Na przedmiot zamówienia składają się

– radiotelefony noszone (4 sztuki);

– radiotelefony stacjonarne/przewoźne (3 sztuki);

– zasilacze do radiotelefonów (2 sztuki);

– instalacje antenowe (dla 3 radiotelefonów znajdujących się w 2 pomieszczeniach; zamawiający posiada do wykorzystania 2 anteny BSN VHF 120-174MHz) oraz instalacje odgromowe;

– 5 anten do Motoroli GP388.

Minimalne wymagania co do sprzętu zostały określone przez zamawiającego.

Mieleckie Pogotowie aktualnie eksploatuje system łączności radiowej oparty na Motoroli MotoTRBO oraz (stworzone przez rybnicką spółkę AKSEL) oprogramowanie ConSEL. Dostarczane urządzenia i sprzęt mają być kompatybilne z w/w systemem i oprogramowaniem. Wykonane ma być pełne wdrożenie – czyli dostawa, montaż, odpowiednia konfiguracja oraz uruchomienie. Przeprowadzone mają być także 7 dniowe testy funkcjonowania urządzeń w aktualnie eksploatowanym systemie łączności. Sporządzona ma również zostać odpowiednia dokumentacja powykonawcza.

Zamówienie podzielono na:

Zadanie 1 – doposażenie zespołu ZRM w elementy łączności radiowej;

Zadanie 3 – zakup instalacji antenowej do łączności radiowej.

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na jedno z dwóch zadań. Wykonawca winien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagany okres gwarancji ma być nie krótszy niż 24 miesiące (w projekcie umowy jest nawet zapis o konkretnie 36 miesiącach, jednak wydaje się, iż jest to pomyłka). Termin wykonania zamówienia to:

a) dostawa urządzeń i sprzętu, montaż i konfiguracja urządzeń cyfrowej sieci radiowej, uruchomienie – maksymalnie do 30 dni od podpisania umowy;

b) zakończenie przeprowadzenia 7 dniowych testów funkcjonowania dostarczonych urządzeń oraz wykonanej instalacji antenowej – maksymalnie 60 dni od podpisania umowy;

Kryterium oceny ofert to w 60% cena, a w 40% termin dostawy. Oferty należy składać do 1 sierpnia br. do godziny 9. Jawne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 9:15. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, która ma być przeznaczona na sfinansowanie zamówienia. Warto wspomnieć o dość dziwnym sposobie płatności za zrealizowanie zamówienia – naszym zdaniem w praktyce oznaczającym udzielenie przez wykonawce „kredytu” (płatność 40% kwoty do 60 dni, a 60% kwoty do 90 dni).

Źródło: www.pogotowie-mielec.pl . Fot.:WSPR w Rzeszowie:www.wspr.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń