KWP Poznań ogłosiła dialog techniczny dotyczący radiotelefonów ze zdalnym sterowaniem po IP

wielkopolska_policja_gov_pl.jpg

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła dialog techniczny, który pomóc ma w opracowaniu założeń dla przyszłego postępowania zakupowego – którego przedmiotem ma być dostawa radiotelefonów stacjonarnych z zestawem zdalnego sterowania.

Przedmiotem dialogu jest uzyskanie informacji dotyczących zestawów zdalnego sterowania radiotelefonami DMR poprzez sieć IP. Zestaw zdalnego sterowania składa się z 2 części manipulacyjnych („Manipulator 1”, „Manipulator 2”) oraz sterownika podłączonego do części nadawczo-odbiorczej radiotelefonu. Część n/o radiotelefonu zostanie umieszczona w lokalizacji wyniesionej, optymalnej pod względem zasięgu radiowego. Manipulatory docelowo zostaną zlokalizowane na stanowiskach kierowania (SK) i dowodzenia (SD).

Dwa manipulatory oraz część N/o radiotelefonu muszą umożliwiać połączenie poprzez sieć IP. „Manipulator 1” ma mieć funkcjonalność oryginalnego manipulatora radiotelefonu tzn. posiadać, co najmniej przycisk PTT, mikrofon, głośnik oraz ma wyświetlać aktualny kanał pracy radiotelefonu, umożliwiać zmianę kanału/grupy/strefy, posiadać regulację głośności, możliwość obsługi min. 4 przycisków programowalnych radiotelefonu. „Manipulator 2” może być tożsamy z „Manipulatorem 1” lub mieć minimum: przycisk PTT, mikrofon, głośnik iregulację głośności. Oprócz tego „Manipulator 2”:

– może być podłączony do „Manipulatora 1” dedykowanym kablem lub jako osobne urządzenie, które łączy się do części N/o radiotelefonu poprzez sieć IP;

– musi mieć możliwość instalacji w odległości od „Manipulatora 1” od 1 m do 20 m.

Rozwiązanie musi umożliwiać nagrywanie korespondencji – tzn. posiadać wyjście z obu manipulatorów umożliwiające podłączenie rejestratora (wymagany poziom sygnału wyjściowego audio powinien mieścić się w zakresie od 0,2V do 0,5V) lub aplikację, która łączy się z radiotelefonem poprzez sieć IP i rejestruje całą korespondencję (odbieraną i nadawaną).

Dodatkowe wymagania dla obydwu manipulatorów – to konieczność posiadania sygnalizacji pracy modułu N/o radiotelefonu z akumulatora przy zaniku napięcia 230V. Adres IP oraz maska podsieci dla manipulatora 1 oraz bloku N/o muszą być konfigurowalne w pełnym zakresie.

Warunkiem udziału w dialogu jest m.in. wykazanie doświadczenia w zakresie wykonania co najmniej 3 dostaw zestawów do zdalnego sterowania radiotelefonami DMR. Policja zaprosi do udziału w dialogu maksymalnie 5 uczestników – którzy zdaniem zamawiającego w najwyższym stopniu będą odpowiadać wymaganiom. Pozostali mogą być zaproszeni do udziału w dialogu później, jeśli Policja uzna, że nie zdobyła wystarczającej wiedzy.

Zgłoszenia do dialogu technicznego można składać do 3 kwietnia br. do godziny 11, natomiast termin prowadzenia dialogu przewidywany jest na 9 kwiecień br. od godziny 10 do 15.

Źródło: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl; Fot.: wielkopolska.policja.gov.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń