KWP Poznań kupuje przewoźne i noszone radiotelefony DMR

www_wielkopolska_policja_gov_pl

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ogłosiła przetarg dotyczący dostawy dużej ilości analogowo-cyfowych radiotelefonów DMR.

Przedmiotem zamówienia jest zawarcie umowy ramowej na dostawę fabrycznie nowych urządzeń radiotelekomunikacyjnych. Zamówienie podzielono na następujące części:

1) Dostawa radiotelefonów noszonych VHF z wyświetlaczem, GPSem, funkcją bluetooth – w kpl. m.in. mikrofonogłośnik, słuchawka douszna, fonowód oraz dodatkowa bateria – 120 szt.;

2) Dostawa radiotelefonów VHF przewoźnych z wyświetlaczem, GPSem, funkcją bluetooth – w komplecie m.in. antena GPS/VHF z diplekserem – 31 szt.;

3) Dostawa radiotelefonów przewoźnych VHF w ukompletowaniu kamuflowanym z anteną GPS/VHF z diplekserem – 25 szt.;

4) Dostawa stacji retransmisyjnych VHF z filtrem dupleksowym – 6 szt.;

5) Dostawa ładowarek wielopozycyjnych – 8 szt.

Zamawiający zawrze umowę ramową maksymalnie z dwoma wykonawcami – dla każdej z części. W przypadku zawarcia umowy ramowej z kilkoma wykonawcami – udzielenie zamówienia nastąpi poprzez zaproszenie do składania ofert wszystkich wykonawców z którymi zawarto umowę ramową, a decydującym kryterium oceny będzie cena (100%). Jeżeli nie zostaną spełnione warunki udziału w postępowaniu lub urządzenia będą niedostępne Policja skieruje zapytanie do firm spełniających warunki udziału i zapewniających dostępność sprzętu. Warto zaznaczyć, iż oferta wykonawcy, w oparciu o którą będzie zawarta umowa wykonawcza, nie może być mniej korzystna niż oferta złożona w postępowaniu o zawarcie umowy ramowej.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest m.in. wykazanie w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 2 dostaw:

– radiotelefonów noszonych o wartości min. 40 tys zł każda (część 1);

– radiotelefonów przewoźnych o wartości min. 10 tys zł każda (część 2 i 3);

– stacji retransmisyjnych o wartości min. 10 tys zł każda (część 4);

– ładowarek wielopozycyjnych o wartości min. 5 tys zł każda (część 5).

Z pozostałymi wymaganiami dotyczącymi parametrów technicznych i użytkowych, szczegółów związanych z procedurą zakupu i składania oferty możemy zapoznać się w dokumentacji przetargowej.

Oferty można składać do 30 maja br. do godziny 11, a ich otwarcie nastąpi 15 minut później.

Kryteria oceny ofert dla poszczególnych części zostały (w różnym stopniu) uzależnione od parametrów takich jak cena, gwarancja, pojemność/rodzaj akumulatorów czy rodzaj anteny.

Umowa ramowa będzie obowiązywała od dnia jej podpisania – do 31 grudnia 2019 r.

Źródło: bip.poznan.kwp.policja.gov.pl ; Fot.: wielkopolska.policja.gov.pl [zdjęcie]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń