KWP Katowice kupuje około 500 radiotelefonów DMR oraz dyspozytorski system łączności analogowo-cyfrowej

www_policja_pl_1.jpg

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłosiła duże zamówienie dotyczące zakupu radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem oraz zakupu, instalacji i uruchomienia dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP.

Zamówienie jest podzielone na dwa zadania, a Policja dopuszcza składanie ofert częściowych:

a) cześć 1 – zakup radiotelefonów standardu DMR wraz z osprzętem:

– radiotelefon noszony – 345 szt.;

– radiotelefon przewoźny w wersji standardowej – 127 szt.;

– radiotelefon przewoźny w wersji kamuflowanej – 20 szt.;

– zestaw kamuflowany przewodowy – 165 szt.;

– zestaw kamuflowany bezprzewodowy – 5 szt.;

– mikrofonogłośnik ze złączem do radiotelefonu noszonego – 173 szt.;

– ładowarka jednostanowiskowa do radiotelefonu noszonego – 100 szt.;

– ładowarka sześciostanowiskowa do radiotelefonu noszonego – 51 szt.;

– zestaw do programowania i strojenia – 7 szt.

b) cześć 2 – zakup, instalacja i uruchomienie dyspozytorskiego systemu łączności analogowo-cyfrowej w technologii IP. Elementami składowymi Systemu są:

– radiotelefon bazowy wraz z modułem radiokomunikacyjnym – 6 szt.;

– zasilacz (w przypadku braku zasilacza zintegrowanego z radiotelefonem bazowym) – 6 szt.;

– serwer radiokomunikacyjny redundantny wraz z oprogramowaniem;

– konsola dyspozytorska wraz z oprogramowaniem – 15 szt.;

– mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT – 15 szt.;

– słuchawka telefoniczna – 15 szt.;

– przełącznik LAN;

– programator wraz z przewodami i oprogramowaniem do radiotelefonów bazowych;

– szafa rack.

Ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi części 1 oraz 2 – możemy zapoznać się w specyfikacji określonej przez Zamawiającego. W ramach zamówienia przewidywany jest dla zadania nr 1 zakup dodatkowego asortymentu w ramach prawa opcji do wysokości środków przeznaczonych na realizację zamówienia dla tego zadania.

Dostarczony asortyment musi być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Zamawiający wymaga również udzielenia gwarancji na dostarczony sprzęt (w tym m.in. minimum 3 lat na radiotelefony oraz całe zadanie 2, a także minimum 1 roku na akumulatory do radiotelefonów).

Kryterium oceny ofert to gwarancja 40% oraz cena 60%. Potencjalny wykonawca ma wykazać dostawy radiotelefonów DMR za 200 tys. zł netto, a także dostawy radiotelefonów DMR zdalnie sterowanych w technologi IP wraz z konsolami dyspozytorskimi o wartości co najmniej 100 tys. zł netto.

Oferty można składać do 23 maja br. do godziny 10. Pół godziny później nastąpi ich jawne, komisyjne otwarcie. W przypadku wpłynięcia przynajmniej 2 ofert niepodlegających wykluczeniu – Policja zamierza przeprowadzić aukcję elektroniczną. Zamówienie ma być zrealizowane w ciągu 6 tygodni od zawarcia umowy.

Źródło: bipkatowice.kwp.policja.gov.pl ; Fot.: policja.pl [link]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń