Krakowska PSP modernizuje swoją łączność radiową

krakowska-straz-pozarna-cwiczenia

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłosiła przetarg na modernizację i rozbudowę systemów łączności radiowej na terenie powiatu krakowskiego i wielickiego. Zamówienie obejmuje dostawę, instalację, konfigurację i uruchomienie zdalnie sterowanych stacji bazowych w wyznaczonych sześciu lokalizacjach na terenie powiatu krakowskiego i w jednej lokalizacji terenie powiatu wielickiego. Wymagana jest również dostawa i uruchomienie centralnej jednostki sterującej systemem łączności radiowej oraz dwóch konsol dyspozytorskich.

Siedem bazowych stacji radiowych będzie pracowało na kanale powiatowym działa w trybie votingu, polegającym na odbiorze sygnałów z terminali ruchomych przez wszystkie stacje bazowe, przesyłaniu tych sygnałów przez sieć VPN KW PSP do jednostki centralnej, gdzie następuje wybór i przekazanie do odsłuchu sygnału o najlepszych parametrach.

Oprócz całodobowej pracy na kanale powiatowym, w sytuacjach alarmowych stacje bazowe muszą automatycznie nadawać sygnał selektywnego alarmowania jednostek OSP na kanale alarmowym, po czym mają wracać na kanał powiatowy. Obsługa sytemu ma się odbywać za pomocą dwóch konsol dyspozytorskich z ekranami dotykowymi, zainstalowanych na stanowisku dowodzenia. Zamawiający wymaga, by w przyszłości możliwa była łatwa rozbudowa systemu, zarówno przez dodanie kolejnych konsol dyspozytorskich, jak i przez zwiększenie liczby powiatowych stacji bazowych.
Przed systemem zostały postawione bardzo wysokie wymagania użytkowe. W jednej platformie sprzętowej mają być zintegrowane wszystkie obecnie dostępne środki łączności radiowej, a w przyszłości inne środki łączności wykorzystywane przez SKKM PSP w Krakowie.

Jednostka centralna musi mieć redundantną architekturę, zaś naprawa lub rozbudowa systemu musi się odbywać bez konieczności jego wyłączania. Elementy składowe systemu, w tym karty interfejsów muszą pracować w trybie Hot Swap zaś instalacja nowego elementu musi powodować jego samoczynne uruchomienie. Jednostka centralna musi być wyposażona w interfejsy pozwalające na obsługę różnych systemów łączności radiowej, opartych na takich standardach jak DMR, NEXEDGE, MULTIKOM 2 oraz łączności przewodowej w cyfrowych sieciach ISDN i VoIP,
System musi zawierać układy i procedury samoczynnej kontroli sprawności poszczególnych podzespołów. Wszelkie usterki i awarie muszą być zgłaszane na stanowiskach dyspozytorskich i administracyjnych a informacje o nich muszą być samoczynnie archiwizowane. Ponadto musi istnieć możliwość kontroli stanu systemu z wykorzystaniem protokołu SNMP za pomocą dowolnego oprogramowania klienckiego SNMP.

Dostęp do zasobów systemu ma się odbywać za pośrednictwem konsol dyspozytorskich zainstalowanych na stanowiskach pracy dyspozytorów. Konsole mają być zbudowane w oparciu o specjalistyczne sterowniki mikroprocesorowe. Każda z konsol musi być wyposażona w monitor z ekranem dotykowym o przekątnej równej 15 cali oraz odpowiednie interfejsy umożliwiające korzystanie z systemu. Połączenie konsol z jednostką centralną systemu ma się odbywać za pośrednictwem łącza E1 lub Ethernet.

Automatyczne stacje bazowe stanowią zintegrowane zespoły urządzeń zainstalowanych w szafach przemysłowych. Muszą one zawierać układy sterujące, układy zasilania awaryjnego oraz wszelkie zabezpieczenia przepięciowe, niezbędne do zapewnienia ich bezawaryjnej pracy.
Zamawiający przewiduje instalację automatycznych stacji bazowych dwojga rodzajów, różniących się od siebie liczbą zainstalowanych radiotelefonów.

Sterowniki stacji bazowych muszą zapewniać sterowanie zarówno analogowymi radiotelefonami konwencjonalnymi, jak i trankingowymi radiotelefonami systemów TETRA, EDACS i DMR różnych producentów.

W trybie serwisowym wymagana jest komunikacja głosowa pomiędzy kontrolerem i stanowiskiem dyspozytorskim za pośrednictwem sieci IP, z wykorzystaniem lokalnego mikrofonu i głośnika. Konstrukcja stacji powinna umożliwiać szybką wymianę zasadniczych części elektronicznych bez odłączania okablowania zasilającego i sterującego oraz bez wyłączania napięcia zasilającego. Wszystkie składniki stacji bazowych powinny pracować w trybie Hot-Swap.

W uzupełnieniu sprzętu radiowego jest dostawa masztu aluminiowego o przekroju trójkątnym, o wysokości 12 m, fiderów antenowych oraz czterech anten bazowych. W dalszej części Załącznika nr 1 do SIWZ znajduje się obszerny opis minimalnych wymagań dotyczących prac montażowych w poszczególnych lokalizacjach. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, czyli w KMSP w Krakowie, do godz. 11:00, dnia 18 listopada 2015. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Podczas wyboru ofert Zamawiający będzie się kierował ceną (95 punktów procentowych) i warunkami gwarancji (5 punktów procentowych). Zamawiający nie będzie żądać wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamówienie należy wykonać nie później jak do dnia 28 grudnia 2015.

Źródło i fot: psp.krakow.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń