Konsorcjum ITTI/Tele-Com wykonało studium cyfryzacji łączności radiowej na Śląsku

itti-logo.jpg

Poznańskie spółki ITTI oraz Tele-Com opracowały “Studium wykonalności cyfryzacji systemu łączności radiowej wojewody śląskiego”. Przetarg w tej sprawie został ogłoszony we wrześniu br. Konsorcjum ITTI/Tele-Com złożyło najkorzystniejszą ofertę na przygotowanie opracowania.

Zamówione studium ma umożliwić przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na wymianę aktualnie wykorzystywanego analogowego systemu łączności radiowej. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie procesu przetargowego na wdrożenie cyfrowego systemu łączności radiowej z wielodostępem czasowym TDMA na terenie województwa śląskiego.

Zwraca uwagę profesjonalne podejście Wojewody Śląskiego i Centrum Zarządzania Kryzysowego do zagadnień łączności radiowej, w którym wdrożenie systemu cyfrowej komunikacji zostało poprzedzone wyborem technologii oraz analizą wykonalności przedsięwzięcia cyfryzacji systemu łączności radiowej. Wartość projektu to prawie 50 tys. zł brutto (48 954,00 zł).

Doradztwo teleinformatyczne dla użytkowników końcowych to jeden z głównych obszarów działania spółki ITTI. Firma pomaga jednostkom administracji publicznej oraz spółkom prywatnym w zakupie, wdrożeniu i optymalizacji systemów teleinformatycznych. Spółka ITTI ponadto realizuje szereg prac badawczo-rozwojowych w ramach programów krajowych, jak i finansowanych ze środków UE. Siedziba firmy znajduje się w Poznaniu i obecnie zatrudnia około 40 osób.

Prezesem ITTI jest profesor Witold Hołubowicz jeden z liczących się ekspertów cyfrowej radiokomunikacji w Polsce, autor wielu cenionych książek h z zakresu GSM, UMTS czy CDMA. Więcej o firmie na www.itti.com.pl

tele-com-poznan-logo.jpgZ kolei spółka Tele-Com to firma projektowa i wdrożeniowa zajmująca się projektowaniem, obsługą i wsparciem w zakresie sieci telewizji kablowych oraz sieci radiokomunikacyjnych zarówno stacjonarnych, jak i ruchomych. Jest twórcą 30 projektów propagacyjnych budowy radiowych sieci łączności dyspozytorskiej standardu MPT1327 dla sektora elektroenergetycznego, a także kilku projektów budowy sieci standardu TETRA. Realizuje także projekty budowy obiektów radiokomunikacyjnych— stacji bazowych 2G/3G, a także innych obiektów telekomunikacyjnych i systemów antenowych. Spółka Tele-Com posiada Laboratorium Pola Elektromagnetycznego akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Firma zlokalizowana jest w Poznaniu.

Więcej na www.tele-com.poznan.pl

Źródło: RadioTech.pl

Czytaj wcześniejszy artykuł: Studium cyfryzacji łączności radiowej dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń