Integracja systemów informatycznych Straży Granicznej z EUROSUR – zakup sprzętu łączności

www_strazgraniczna_pl_1-21864 (zdj. Morski OSG).jpg

Komenda Główna Straży Granicznej ogłosiła przetarg o wartości powyżej 144 tys euro pn. Integracja centralnych systemów informatycznych SG z EUROSUR – etap I. Zakup urządzeń radiokomunikacyjnych. Zamówienie jest współfinansowaneze środków Unii Europejskiej (nr PL/2018/PR/0051) ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Bezgraniczne Bezpieczeństwo.

Unia Europejska ustanowiła europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) – aby usprawnić zintegrowane zarządzanie granicami oraz zapobiegać przestępczości transgranicznej i nielegalnej imigracji. Ma on się również przyczynić do zapewnienia ochrony i do ratowania życia migrantów usiłujących przedostać się na europejskie wybrzeża. System opiera się na mechanizmie umożliwiającym organom nadzorowania granic szybką wymianę informacji i współpracę. Za pośrednictwem krajowych ośrodków koordynacji wszystkie organy krajowe państw UE odpowiedzialne za nadzorowanie granic (np. straż graniczna, policja, straż przybrzeżna, marynarka) muszą koordynować swoje działania z działaniami w innych krajach UE, a także z unijną agencją ds. granic – Fronteksem. EUROSUR działa na podstawie ustaleń wywiadu, co pozwala agencjom krajowym i unijnym lepiej zrozumieć sytuację panującą na granicach zewnętrznych, a tym samym szybciej reagować na powstawanie nowych szlaków migracyjnych oraz metody stosowane przez sieci przestępcze. Dzięki EUROSUR kraje UE mogą znacznie szybciej reagować nie tylko na jednorazowe incydenty, ale również na sytuacje krytyczne mające miejsce na granicach zewnętrznych UE.

Zakup nowoczesnych urządzeń łączności radiowej wpisuje się jak najbardziej w założenia projektu nadzorowania granic EUROSUR.Umożliwi to bowiem jednostkom organizacyjnym polskiejStraży Granicznej na lokalizowanie patroli SGwyposażonych w radiotelefony cyfrowe. Realizacja tego projektu umożliwi ewentualne uzyskanie przez KE/FRONTEX pełniejszego dostępu do krajowych danych i informacji, w tym pozycji sił i środków, oraz stanowi rozbudowę istniejących cyfrowych systemów łączności radiowej VHF.

Przedmiotem ogłoszonego przez Straż Graniczną zamówienia jest dostawa – pracujących w paśmie VHF – urządzeń łączności radiowej. Warto zauważyć, iż obecnie część jednostek SG używa sprzętu łączności firmy Motorola Solutions, a część firmy Hytera – stąd też podział zamówienia na 2 części (oferty można składać na jedną lub na wszystkie części):

Część nr 1

a) radiotelefon nasobny – 116 kpl. (oraz prawo opcji: do 116 kpl.),

W skład kompletu mają wchodzić m.in. dwa wyposażone w inteligentny system zarządzania energią akumulatory (oryginalne baterie producenta radiotelefonu)

b) radiotelefon przewoźny – 20 kpl. (oraz prawo opcji: do 20kpl.),

W skład kompletu ma wchodzić m.in. mikrofon z pełną klawiatura alfanumeryczną oraz antena magnetyczna GPS z kablem (min. 4m) i złączem SMA

c) radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej – 16 kpl. (oraz prawo opcji: do 16 kpl.),

W skład kompletu ma wchodzić m.in. zasilacz sieciowy 230V oraz mikrofon z pełną klawiaturą alfanumeryczną.

d) zestaw słuchawkowo–mikrofonowy w ochronnikach słuchu – 56 kpl.,

e) stacja retransmisyjna – 18 kpl. (oraz prawo opcji: do 18kpl.).

W skład kompletu ma wchodzić m.in. filtr dupleksowy o minimalnym zakresie częstotliwości 164,5 – 167,5 MHz włącznie dla odbiornika i w paśmie 172 – 174 MHz włącznie dla nadajnika.

Część nr: 2

a) radiotelefon nasobny – 100 kpl. (oraz prawo opcji: do 100kpl.),

W skład kompletu mają wchodzić m.in. dwa akumulatory (oryginalne baterie producenta radiotelefonu)

b) radiotelefon przewoźny w wersji stacjonarnej – 4 kpl. (oraz prawo opcji: do 4kpl.),

W skład kompletu ma wchodzić m.in. zasilacz sieciowy 230V oraz mikrofon

c) stacja retransmisyjna – 15 kpl. (oraz prawo opcji: do 5 kpl.).

W skład kompletu ma wchodzić m.in. zasilacz sieciowy 230V, mikrofon, kabel do programowania, zestaw instalacyjny duplexera oraz stacji retransmisyjnej do szafy rack19 cali oraz filtr dupleksowy o minimalnym zakresie częstotliwości 164,5 – 167,5 MHz włącznie dla odbiornika i w paśmie 172 – 174 MHz włącznie dla nadajnika

Zamawiający wymaga, aby wszystkie radiotelefony oraz stacje retransmisyjne dostarczane w ramach danej częścibyły tego samego producenta. Udzielona ma być również gwarancjana okres minimum 24 miesięcy na dostarczone urządzenia (za wyjątkiem akumulatorów – które objęte muszą być okresem 12 miesięcy gwarancji). Dostawy realizowane mają być domagazynów Straży Granicznej znajdujących się w siedzibach Oddziałów i Ośrodków Szkolenia SG(dokładne ilości i miejsca dostaw zostaną przekazane wykonawcy po podpisaniu umowy).

Wadium dla części I wynosi 34 tys zł, natomiast dla części II – 19 tys zł. Ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi oraz formalnymi można zapoznać się w dokumentacji przetargowej.

Oferty można składać za pośrednictwem Platformy SmartPZP do 12 grudnia br. do godz. 11. Otwarcie ofert nastąpi pół godziny później. Kryteria oceny to w 20% okresgwarancji, w 20% czas realizacji oraz w 60% cena. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w terminie zadeklarowanym w ofercie – jednak nie później niż do 15 maja 2020 r. (prawo opcji nie później niż do 10 grudnia 2020 r.).

Źródło: portal.smartpzp.pl/kgsg & publications.europa.eu; Fot.: strazgraniczna.pl [zdjęcie – Morski OSG]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń