Tatrzański Park Narodowy serwisuje swój system łączności

TPN zdjęcie.JPG

Tatrzański Park Narodowy zaliczany jest do jednych z większych parków narodowych w Polsce. Jego powierzchnia wynosi 21197 ha, z czego ponad połowa (prawie 11,5 tys. ha) objęta jest ochroną ścisłą. Do zadań TPN należy właśnie ochrona przyrody oraz umożliwienie zrozumienia przyrody i kultury Tatr przez obecne i przyszłe pokolenia. W realizacji tego zadania pomaga pracownikom TPN system profesjonalnej łączności radiowej (składający się z około 100 radiotelefonów) którego serwis jest przedmiotem bieżącego postępowania zakupowego.

Przedmiotem zamówienia ma być dwukrotny w ciągu roku przegląd systemu łączności radiowej – polegający na wykonaniu bieżącej konserwacji urządzeń oraz wykonaniu niezbędnych prac serwisowych dla 80 radiotelefonównoszonychMotorola DP3601 i DP3600, 12 szt. radiostacji bazowych Motorola DM3600 oraz 4 szt. radiotelefonów samochodowych Motorola DM3601.

Pierwszy przegląd należy wykonać w okresie od 15 maja do 30 czerwca br., drugi przegląd w okresie od 1 do 31 października br. W obowiązku wykonawcy jest zapewnienie sprzętu zastępczego na czas wykonania przeglądu.

Składający ofertę winien posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w serwisowaniu programowym i technicznym urządzeń przemiennikowych RA160, sprzętu łączności firmy Motorola DP3601, DP3600, DM3600, DM3601 oraz sprzętu wspomagającego. Wymagana jest również wiedza na temat obsługi systemu DMR SIMULCAST, obsługi aplikacji dyspozytorskiej ConSEL oraz obsługi systemu CANOPY.

Wraz z ofertą należy przedstawić referencje z ostatnich trzech lat (o ile dana firma nie wykonywała wcześniej prac na rzecz Tatrzańskiego Parku Narodowego) oraz certyfikat ukończenia szkolenia wydany przez rybnicką firmę Aksel (twórcę systemu dyspozytorskiego ConSEL i dystrybutora sprzętu Motorola).

Oferty można było składać do dzisiaj (10 kwietnia 2019) do godziny 12. Kryterium oceny ofert to w 100% cena. Zamówienie powinno być zrealizowane przed 30 listopada br. TPN zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Źródło: bip.malopolska.pl & tpn.pl ; Fot.: własne

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń