SM w Bielsku-Białej kupuje radiotelefony DMR i migruje na system cyfrowy

Straż Miejska Bielsko Biała

Straż Miejska w Bielsku-Białej ogłosiła zamówienie na dostawę sprzętu do łączności radiowej stanowiska kierowania SM z patrolami na terenie miasta.

Przedmiotem zamówienia jest:

– Radiotelefon Motorola DM4601E z anteną GPS wewn. – 8 szt.;

– Radiotelefon Motorola DP4601E z akumulatorem NIMH 1400 mAh – 10 szt.;

– Ładowarka 6-stanowiskowa Motorola z wyświetlaczem WPLN4220B – 1 szt.;

– Ładowarka 1-stanowiskowa Motorola WPLN4255B – 2 szt.

– Usługa instalacji, uruchomienia i konfiguracji dostarczonego sprzętu oraz integracja z istniejącym systemem łączności u Zamawiającego;

– Przełączenie trybu pracy istniejących urządzeń z systemu analogowego na cyfrowy;

– Demontaż dotychczas używanego sprzętu łączności radiowej (8 radiostacji przewoźnych i 10 noszonych), odbiór sprzętu i przekazanie do utylizacji u producenta (Motorola);

– Przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu (ok. 4 godziny);

– Udział w przygotowaniu modyfikacji pozwolenia radiowego do dysponowania częstotliwościami radiowymi.

Radiotelefony przewoźne mają być zainstalowane w pojazdach należących do SM. W samochodach istnieją już instalacje antenowe dla radiotelefonów Motorola DM4601e.

Zamawiający wymaga, aby firma składająca ofertę wykazała realizację (w ciągu ostatnich 3 lat) dostawy cyfrowego sprzętu łączności wraz z jego montażem, konfiguracją i uruchomieniem – o wartości co najmniej 30 tys zł brutto. Innym wymaganiem jest przedłożenie aktualnego certyfikatu autoryzacji wystawionego przez producenta sprzętu firmę Motorola Solutions.

Straż Miejska wymaga, aby okres rękojmi i gwarancji na sprzęt oraz usługę jego montażu wynosił 36 miesięcy. Wykonawca ma zapewnić również serwis urządzeń w trakcie trwania gwarancji. Czas dojazdu serwisanta ma wynosić maksymalnie 12 godzin od zgłoszenia awarii. Gdy czas naprawy przekroczy 14 dni wymagane jest dostarczenie sprzętu lub elementów zastępczych, a po 3 zasadnych zgłoszeniach reklamacyjnych wadliwy sprzęt ma być wymieniony.

Oferty można składać do 30 stycznia br. , do godziny 10. Zamówienie ma być wykonane w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Źródło: bip.strazmiejska.bielsko.pl & Odp. na pytania; Fot.: www.strazmiejska.bielsko.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń