PKP PLK SA chce zakupić radiotelefony i akcesoria

pkp-pociag-pendolino

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły, w formie zapytań ofertowych na platformie zakupowej, zamówienia na dostawę radiotelefonów analogowych VHF oraz ładowarek do nich. Ponadto PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (Zakład Linii Kolejowych w Krakowie) ogłosiły przetarg nieograniczony z nieco szerszym asortymentem.

Przedmiotem pierwszego zamówienia jest dostarczenie (do wyznaczonych jednostek wykonawczych zamawiającego) 16 kompletów nowych zaprogramowanych radiotelefonów przenośnych Motorola GP-340 lub równoważnych w ukompletowaniu: radiotelefon, antena, bateria, klips, ładowarka, zapasowa bateria, futerał skórzany z paskiem, mikrofonogłosnik. Zamawiający wymaga m.in., aby okres gwarancji radiotelefonów był nie krótszy niż 24 miesiące a radiotelefony mają legitymować się bezterminowym świadectwem dopuszczenia do eksploatacji typu urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, wydanym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także posiadać deklarację zgodności CE oraz dokumentację techniczno-ruchową (DTR). Wykonawca ma również przedstawić dokument, sporządzony w języku polskim, stwierdzający, że jest autoryzowanym przedstawicielem producenta w zakresie sprzedaży i serwisu. Realizacja zamówienia ma nastąpić w ciągu 30 dni od podpisania umowy (podano, że do 15-06-2016). Oferty można składać na platformie zakupowej w terminie do 11.05.2016 do godziny 10:

https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=positions_tab&iRfxRound=31328

Przedmiotem drugiego zamówienia jest dostawa radiotelefonów noszonych oraz ładowarek do wyznaczonych jednostek zamawiającego. Zakupione radiotelefony muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na PKP wydane przez UTK lub GIK. W zapytaniu tym chodzi o 36 radiotelefonów oraz 10 ładowarek do radiotelefonu noszonego. Oferty można składać na platformie zakupowej w terminie do 10.05.2016 do godziny 9.

Źródło: https://zamowienia.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=outErfx&MP_action=supplierStatus&iRfxRound=31298

Przedmiotem przetargu nieograniczonego jest dostawa 15 kompletów fabrycznie nowych radiotelefonów (z akumulatorem i ładowarką), 5 szt. futerałów do radiotelefonów, 222 szt. akumulatorów do radiotelefonów Maxon i Motorola, 19 ładowarek do akumulatorów Maxon i Motorola oraz 27 anten do Maxona i Motoroli, a także 4 baterii cynkowo-powietrznych AS-8 do aparatów MB. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2000 zł . Wymagane jest także wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie, zrealizował należycie co najmniej jedną umowę związana z dostawą radiotelefonów, akumulatorów, ładowarek do radiotelefonów oraz anten o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł. Kryterium oceny ofert stanowi w 100% cena. Oferty można składać osobiście lub listownie do 13.05.2016 do godziny 11: 45.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12. Realizacja ma nastąpić w ciągu 45 dni od podpisania umowy.

Więcej szczegółów: https://zamowieniaz.plk-sa.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=noticeDetails&demandIdentity=167677&noticeIdentity=7385&expired=0

Z posiadanych przez nas informacji wynika, że zamawiane radiotelefony analogowe (mające odpowiednie świadectwo dopuszczające do ich użytkowania w PKP) są niedostępne i nie wiadomo czy ktokolwiek będzie jeszcze w stanie sprostać wymaganiom Zamawiającego.

Źródło: Dokumenty przetargowe znajdujące się na stronie PKP PLK SA Fot. PKP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń