Drugie podejście szczecińskiego WOPRu do zakupu radiotelefonów Czy termin realizacji jest realny?

www_wopr_szczecin_pl1

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego (WOPR WZ) ogłosiło niedawno zapytanie dotyczące zakupu przenośnych radiotelefonów DMR na pasmo VHF dla Grup Interwencyjnych WOPR WZ (o sprawie pisaliśmy tutaj). Tamto postępowanie zostało unieważnione, a WOPR ogłosił kolejne.

Przypomnijmy, iż zakup sprzętu łączności jest związany z realizacją projektu:

– „Opracowanie i wdrożenie Systemu Wczesnego Ostrzegania i Przeciwdziałania Skutkom Powodzi w Województwie Zachodniopomorskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020;

– „Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Województwa Zachodniopomorskiego 2016” współfinansowanego przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki i realizowanego przez WOPR WZ.

Zakup sprzętu umożliwi rozbudowę systemu cyfrowej łączności radiowej pozwalającej na informowanie, kierowanie i koordynowanie w czasie rzeczywistym sił i środków WOPR WZ oraz służb i organizacji współpracujących z systemem. Sieć cyfrowej łączności radiowej umożliwi optymalizację łączności w grupach, a dzięki zastosowaniu mechanizmu bezpieczeństwa identyfikującego radiotelefon (system RAS) umożliwi dostęp do przemienników i zabezpieczy sieć przed nieautoryzowanym dostępem.

Zamówienie obejmuje sprzedaż 63 szt. cyfrowych radiotelefonów przenośnych zgodnie ze specyfikacją określoną tutaj.

Zamawiający zrezygnował z wymagania kompatybilności w zakresie przesyłania pozycji GPS do wykorzystywanej przez WOPR aplikacji Radiolok (tutaj więcej o tym oprogramowaniu) oraz z konieczności dostarczenia licencji uzupełniającej dla wspomnianej aplikacji.

Warunki udziału w postępowaniu, podobnie jak kryteria oceny ofert, są podobne jak w unieważnionym postępowaniu.

Oferty można składać do 27 grudnia br., do godziny 9. Zamawiający oczekuje sprzedaży i dostarczenia do siedziby WOPR WZ przedmiotu zamówienia w terminie 3 dni od podpisania umowy, nie później niż 30.12.2016r.

Źródło: wopr.szczecin.pl & bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl ;

Fot.: wopr.szczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń