dopuszczenie do eksploatacji typu

Pytania? Zadzwoń