Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zamawia serwis swojej sieci radiowej

mototrbo-poznan-wielkopolska-siec-radiowa-wojewody-wielkopolskiego-yagi-fryska-system

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił przetarg dotyczący usługi serwisu sieci łączności radiowej Wojewody Wielkopolskiego. Usługa będzie polegała na utrzymaniu w pełnej sprawności, konserwacji, napraw i rekonfiguracji sieci radiowej zarządzania i kierowania na terenie całego województwa wielkopolskiego. Przedmiotem zlecenia będą instalacje, przeglądy, naprawy, konsultacje oraz aktualizacje oprogramowania.

Sieć łączności radiowej Wojewody Wielkopolskiego zbudowana jest w oparciu o 65 stacji retransmisyjnych i obejmuje swoim zasięgiem obszar województwa wielkopolskiego. W ramach sieci radiowej działają trzy usługi: sieć radiowa zarządzania i kierowania Wojewody Wielkopolskiego, sieć radiowa systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz sieć radiowa systemu ostrzegania i alarmowania opartego na syrenach włączanych drogą radiową. Sieć radiowa oparta jest na standardzie cyfrowej łączności radiowej DMR i systemie MOTOTRBO firmy Motorola Solutions pracującym w trybie IP Site Connect i Capacity Plus. Sieć radiowa składa się z infrastruktury masztowo-antenowej, przemienników analogowo-cyfrowych Motorola DR3000 i SLR5500, urządzeń sieciowych (routery i switche), serwerów (radioserwery), konsol radiowych i stacji administratorskich.

Zamawiający wymaga, aby wykonawca był partnerem firmy Motorola Solutions. Zamawiający zastrzega ponadto obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj.:
1) instalacje montażu i demontażu elementów systemu wraz z okablowaniem strukturalnym (kable antenowe, sieciowe);
2) przeglądy elementów systemu wraz z jego nastrojeniem;
3) naprawy i rekonfiguracje urządzeń, w tym połączeń na potrzeby trybu IP Site Connect;
4) konsultacje techniczne w siedzibie Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje, że ilość godzin pracy w okresie realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie 360 roboczogodzin oraz min. 24 godziny bezpłatnych konsultacji. Zamawiający gwarantuje wykonanie 70% zamówienia. Z tytułu niewykonania całości zamówienia Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia.

Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.07.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie. Termin składania wniosków mija 19 marca 2020.

Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl/…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń