Warszawski ZTM zamawia usługę łączności DMR

ztm-zarzad-transportu-miejskiego-warszawa

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie ogłosił wczoraj przetarg na usługę zapewnienia łączności radiowej dla minimum 287 urządzeń z możliwością zwiększenia tej liczby. Chodzi o usługę abonamentową na świadczenie łączności na obszarze Warszawy i przyległych gmin. Zamawiający wymaga ponadto dostosowanie 500 własnych radiotelefonów pracujących w standardzie DMR Tier II do standardu DMR Tier III. ZTM wcześniej wykupiło usługę łączności radiowej od spółki UNI-NET.

Zamawiający wymaga świadczenia usługi przy użyciu systemu:

 • opartego na standardzie DMR Tier III (w okresie nie dłuższym niż określony w formularzu ofertowym, uzgodnionym z Zamawiającym, dopuszczalne zastosowanie DMR Tier II),
 • posiadającego stacje bazowe rozmieszczone w różnych lokalizacjach i połączone w jeden system,
 • współpracującego z urządzeniami: Hytera PD785G, Hytera MD785 oraz Hytera MD785G oraz innymi kompatybilnymi z systemem,
 • umożliwiającego automatyczne, bezkolizyjne przełączanie się użytkownika pomiędzy różnymi stacjami bazowymi,
 • posiadającego redundancję kanału sterującego (dotyczy Tier III),
 • oferującego obsługę przy pomocy interface’u w języku polskim,
 • umożliwiającego niezależną pracę terminali przenośnych i przewoźnych,
 • realizującego połączenia indywidualne, grupowe, przesyłanie wiadomości tekstowych oraz danych GPS,
 • realizującego połączenia priorytetowe i alarmowe.

Ogólne wymagania techniczne dla systemu:

 • Rodzaj pracy, rodzaj modulacji, pasmo pracy, szerokość kanału, odstęp dupleksowy: kompatybilne ze wszystkimi stosowanymi w pojazdach Warszawskiego Transportu Publicznego oraz użytkowanymi przez służby Nadzoru Ruchu urządzeniami łączności radiowej w standardzie DMR Tier II oraz DMR Tier III, zapewniające możliwość wykorzystania wszystkich ich funkcjonalności.
 • zintegruje usługę łączności z systemem dyspozytorskim firmy Pirios działającym w MZA.

System ma objąć swym zasięgiem nie tylko obszar administracyjny stolicy ale również przyległe gminy np: Jabłonna, Nowy Dwór Mazowiecki, Legionowo, Nieporęt, Radzymin, Kobyłka, Ząbki, Otwock, Piaseczno, Raszyn, Nadarzyn i inne. Sieć powinna zapewnić możliwość prowadzenia co najmniej 15 jednoczesnych rozmów w strefach I i II oraz 5 w najdalszej strefie III.

Sieć musi być kompatybilna z radiotelefonami Hytera PD785G, Hytera MD785 oraz Hytera MD785G. Okres w którym realizowane będzie zamówienie to od 1 kwietnia 2019 do 30 listopada 2021. Wymagane wadium wynosi 30 000 zł. Oferty można składać do dnia 14 marca br. do godziny 11:00.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.

Źródło i fot: https://www.ztm.waw.pl/…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń