Serwery radiokomunikacyjne, konsole dyspozytorskie oraz sterowniki IP dla Świętokrzyskiej Policji

policja_pl_sprzet_dla_dyzurnych

Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ogłosiła przetarg na dostawę serwera radiokomunikacyjnego, konsol dyspozytorskich oraz sterowników IP do radiotelefonów bazowych na potrzeby KMP w Kielcach. Jedyną, a więc i najlepszą, ofertę złożyła białostocka firma TRX s.c.

Sprzęt zakupiony przy współudziale Unii Europejskiej przez Policję województwa podkarpackiego w 2015 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera radiokomunikacyjnego z czterema konsolami dyspozytorskimi i trzema modułami umożliwiającymi zarządzanie i sterowanie po IP radiotelefonami bazowymi (analogowo – cyfrowymi) Motorola DM4601 posiadanymi przez Zamawiającego, wraz z niezbędnym oprogramowaniem i licencjami.

Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie później niż 12 miesięcy przed dostawą) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji. Wykonawca ma uruchomić system, skonfigurować oprogramowanie serwera i konsol dyspozytorskich zgodnie z wymaganiami użytkownika, jak również przeprowadzić szkolenie dla 12 osób w siedzibie Zamawiającego. Czas trwania szkolenia musi zapewnić przygotowanie personelu do samodzielnej konfiguracji i zarządzania systemem.

Kielecka Policja postawiła szereg wymagań, w tym m.in.:

– serwer radiokomunikacyjny integrujący systemy łączności telefonicznej IP, GSM oraz bazowe radiotelefony analogowo – cyfrowe poprzez dedykowane moduły sterujące – z obsługą poprzez dotykowe konsole dyspozytorskie;

– Cztery konsole dyspozytorskie (komputery All-In-One lub dedykowane urządzenia Wykonawcy) w jednej obudowie z monitorami (przekątna ekranu 22 – 24”) z wbudowaną funkcją dotykową, obsługującymi technologię Multi-touch, umożliwiającymi nadawanie i odbiór korespondencji radiowo–telefonicznej;

– Trzy moduły sterujące w wersji Rack 19” do radiotelefonów bazowych DM4601 umożliwiające sterowanie przedmiotowymi radiotelefonami w technologii IP;

– System operacyjny i oprogramowanie umożliwiające nadawanie i odbiór korespondencji radiowej i telefonicznej z poziomu konsol dyspozytorskich, rejestrację prowadzonych rozmów oraz wizualizację pozycji GPS na mapie (dla radiotelefonów mobilnych posiadających moduł GPS);

TRX RadioExpo 2016

Firma TRX prezentowała swoje produkty podczas tegorocznego, odbywającego się w Warszawie,RadioExpo 2016.

– Komunikacja pomiędzy serwerem, modułami i konsolami dyspozytorskimi musi odbywać się w technologii IP, a realizacja połączeń telefonicznych musi być oparta o protokół SIP;

– Konsola musi umożliwiać obsługę interkomu do szybkiej łączności pomiędzy dyspozytorami;

– System musi umożliwiać prowadzenie rozmowy przy wykorzystaniu konsoli za pomocą jednego z łączy, tj. radiowego, telefonicznego lub interkomu przy jednoczesnym nasłuchu łączy radiowych

nie wykorzystywanych do rozmowy przez dyspozytora danej konsoli;

– System musi umożliwiać dołączenie kolejnych (min. 5) modułów sterujących do radiotelefonów bazowych Motorola DM4601 oraz Hytera MD785G;

– System musi zapewniać nieograniczony licencyjnie odbiór pozycji GPS z radiotelefonów mobilnych (Motorola DP3601/4801, DM3601/4601, Hytera PD/MD785G) oraz ich wizualizację na module mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz na podkładzie mapowym OpenStreetMap;

– System musi zapewniać współdzielenie dostępnych zasobów radiowych pomiędzy konsolami (wszystkie konsole mogą jednocześnie korzystać z dostępnych zasobów radiowych oraz mają możliwość nasłuchu korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej konsoli, pracującym na tym samym radiotelefonie lub radiotelefonach, a użytkownikami sieci radiowej);

– Funkcje dostępne z poziomu panelu czołowego radiotelefonu bazowego muszą mieć możliwość odwzorowania na konsoli pod postacią definiowanych przycisków;

– Podczas zmiany kanału radiowego na jednej z konsol przez dyspozytora – na pozostałych konsolach posiadających dostęp do w/w. radiotelefonu musi być dostępna sygnalizacja zmiany (z podaniem nazwy stanowiska dyspozytorskiego, które dokonało zmiany);

– Konsola musi umożliwiać realizację połączeń crossband (połączenie dwóch lub więcej różnych radiotelefonów bazowych (dwóch sieci radiowych);

– System musi zapewniać rejestrację prowadzonej korespondencji na programowym lub sprzętowym rejestratorze korespondencji telefonicznej i radiowej będącym elementem dostarczonego systemu;

– Do konsol dyspozytorskich ma być możliwość podłączenia klawiatury komputerowej, myszy, mikrofonu biurkowego z przyciskami PTT oraz słuchawek dyspozytorskich nagłownych.

Jednym z warunków udziału w postępowaniu było wykazanie należytego wykonania (w okresie ostatnich 3 lat) co najmniej 2 dostaw serwera i konsol dyspozytorskich – odpowiadających przedmiotowi zamówienia – o wartości brutto nie mniejszej niż 70 tys. zł każda. Przed upływem terminu składania ofert należało również wnieść wadium w wysokości 1200 zł.

Kryterium oceny ofert to w 60% cena, 20% udzielona gwarancja i w 20% dodatkowe funkcjonalności (więcej punktów można było otrzymać w przypadku zaoferowania konsoli dyspozytorskiej stanowiącej seryjnie produkowany, powszechnie dostępny komputer All-In-One). Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów mogła uzyskać maksimum 100 pkt. Wykonawca ma udzielić minimum 24 miesiące gwarancji oraz świadczyć w tym czasie serwis z określonym czasem reakcji na awarię.

Termin składania ofert upłynął 25 listopada br. Firma TRX zaoferowała wykonanie zamówienia za 78 843 zł brutto, w terminie do 28 grudnia, udzielając 3 lata gwarancji. Kwota ta jest mniejsza od kwoty, którą Policja zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (79 707,73 zł). Dostawa ma nastąpić do 28 grudnia br.

Źródło: www.swietokrzyska.policja.gov.pl ; Fot.: www.policja.pl & Radkom Sp. z o.o.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń