Mazowiecki Urząd Wojewódzki wybrał wykonawcę systemu łączności DMR dla Państwowego Ratownictwa Medycznego

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie system łączności radiowej dla PMR

Mazowiecki Urząd Wojewódzki rozstrzygnął przetarg na “dostarczenie, instalacje oraz konfiguracje Systemu Cyfrowej Łączności Radiowej działającej w systemie TDMA – na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego (PMR). Jest to drugie podejście do budowy systemu łączności. Pierwsze nie zostało rozstrzygnięte ze względu na oferty które przekraczały założony budżet.

Nowy system radiowy zapewni niezawodną komunikację radiową Zespołom Ratownictwa Medycznego (ZRM) z Dyspozytornią Medyczną (DM) oraz Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (LPR) i Szpitalnymi Oddziałami Ratunkowymi (SOR). Pozwoli on na optymalne przekazywania informacji o medycznych czynnościach ratunkowych.

W ramach tworzonej sieci ma zostać zainstalowane 35 kompletów stacji retransmisyjnych (które zostaną zakupione w ramach niniejszego postępowania, według specyfikacji). Urządzania sieciowe, które dostarczy Wykonawca będą zintegrowane z siecią OST 112.

Zamawiający wymaga, aby dostarczone – w ramach przedmiotu zamówienia – stacje retransmisyjne były w pełni kompatybilne z istniejącym systemem. W szczególności musi być zachowany ograniczony dostęp do systemu RAS; stacja retransmisyjna musi posiadać zaimplementowane mechanizmy odpowiedzialne za jej prawidłową pracę z aktywną funkcjonalnością ograniczonego dostępu do systemu radioprzemiennikowego, z wykorzystaniem autoryzacji klucza.

Zamawiający posiada już stacje retransmisyjne Motorola SLR5500 oraz radiotelefony Motorola DP3600, DP4600, DP4600e, DM3600, DM4600, DM4600e, DP4801e.

Wyposażenie stacji retransmisyjnej obejmuje szafę, przemiennik z filtrami dupleksowymi, system antenowy z osprzętem, router oraz awaryjne zasilanie z podtrzymaniem na minimum 12 godzin. Termin wykonania zamówienia to 90 dni od daty zawarcia umowy. Realizacja umowy jest opatrzona licznymi karami umownymi za opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy.

Zamawiający wymaga kompatybilności z rozwiązaniem IP Site Connect. Zakres częstotliwości pracy yo 136 ÷174 MHz (VHF). Urząd dysponuje częstotliwościami radiowymi dla przemienników i przekaże je zwycięzcy po podpisaniu umowy.

Urząd Wojewódzki zamierza przeznaczyć 1,5 mln złotych brutto na zbudowanie systemu. Zostały złożone następujące oferty:

  • Media-Pol Paweł Szymczuk, ul. Motycka 11, Warszawa – 609 508,05 zł brutto;
  • Profesjonalna Aparatura Radiokomunikacyjna „PROFKOM” Truszkowski Krzysztof ul. Ratuszowa 7, Olsztyn – 2 060 250,00 zł brutto;
  • Perfect Paweł Mieszkowski Barbara Tarnawska sp. j. Warszawa 2 260 125,00 zł brutto;
  • Konsorcjum firm: AKSEL Sp. o.o. Rybnik i Teltronik Sp. z o.o. Kędzierzyn-Koźle 1 789 650,00 zł brutto;
  • AURA-TECH Piotr Szymański Radom2 558 400,00 zł brutto;
  • Page Communication Sp. z o.o. Gliwice – 1 598 000,00 zł brutto;

Urząd poinformował o wyborze firmy Page Communication na wykonawcę systemu DMR.

Źródło: https://bip.mazowieckie.pl/przetarg/…

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń