Katowicka Policja kupuje dyspozytorski system łączności DMR

www_policja_pl

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ogłosiła przetarg na dostawę dyspozytorskiego systemu łączności cyfrowo-analogowej opartego na technologii IP z przeznaczeniem na Stadion Śląski.

Elementami składowymi systemu są:

– Radiotelefon bazowy wraz z modułem radiokomunikacyjnym – 4 szt.;

– Zasilacz (w przypadku braku zasilacza zintegrowanego z radiotelefonem bazowym) – 4 szt.;

– Przemiennik radiowy – 2 szt.;

– Duplekser – 2 szt.;

– Serwer radiokomunikacyjny z oprogramowaniem – 1 szt.;

– Konsola dyspozytorska z oprogramowaniem oraz przewodową klawiaturą i myszką – 5 szt.;

– Mikrofon biurkowy z przyciskiem PTT – 5 szt.;

– Słuchawka telefoniczna na USB – 5 szt.;

– Przewodowe nagłowne słuchawki dyspozytorskie z mikrofonem – 5 szt.;

– Przełącznik LAN;

– Programator wraz z przewodami i oprogramowaniem do radiotelefonów bazowych;

– Programator wraz z przewodami i oprogramowaniem do przemienników radiowych;

– Listwa zasilająca.

Wykonawca może zaproponować jeden z dwóch sposobów dostępu z konsoli do przemienników:

1) W sposób bezpośredni;

2) Poprzez wykorzystanie radiotelefonów pośredniczących wraz z zasilaniem (radiotelefony mają być tego samego typu co radiotelefony bazowe oraz być przystosowane do montażu w szafie rackowej 19”) – pod warunkiem, że taki sposób dostępu do sieci przemiennikowej nie będzie miał negatywnego wpływu na pozostałe elementy systemu.

W przypadku zaoferowania rozwiązania 2 należy dostarczyć również dwa komplety radiotelefonów pośredniczących do sterowania przemiennikiem wraz z zasilaczami i sztucznym obciążeniem.

Przedmiotem zamówienia jest również montaż i uruchomienie na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zamawiający posiada w danej lokalizacji dwie szafy rack 19” 42U. Do szaf doprowadzone są kable antenowe, które zostaną zakończone przez zamawiającego wtykiem odpowiednim do zaoferowanego sprzętu.

schemat Policja Stadion Śląski

Rysunek. Ogólny schemat systemu łączności.

Policja wymaga m.in. zastosowania przemiennika Motorola lub równoważnego – zapewniającego współpracę z przemiennikami Motorola DR3000 posiadanymi przez Policję i realizującego funkcję połączenia wielu lokalizacji, tzw. IP Site Connect. Jako radiotelefon bazowy ma być wykorzystana Motorola DM4601 / Hytera MD785G lub urządzenie równoważne. Moduł radiokomunikacyjny ma być interfejsem umożliwiającym sterowanie radiotelefonem bazowym w technologii IP. Komunikacja pomiędzy serwerem, modułem i konsolą ma się odbywać wyłącznie w technologii IP. System musi zapewniać odbiór pozycji GPS z radiotelefonów mobilnych (Motorola DP/DM 3601, Motorola DP/DM 4601, Hytera PD/MD 785G) oraz ich wizualizację na module mapowym Systemu Wspomagania Dowodzenia (SWD) oraz na podkładzie mapowym OpenStreetMap. Dostępne środki radiowe mają być współdzielone pomiędzy konsolami (w tym możliwość nasłuchu korespondencji pomiędzy dyspozytorem innej Konsoli, pracującym na tym samym radiotelefonie lub radiotelefonach, a użytkownikami sieci radiowej). Z pozostałymi wymaganiami (ogólnymi, dotyczącymi radiokomunikacji, rejestracji korespondencji, połączeń sieciowych, urządzeń peryferyjnych czy integracji z Systemem Wspomagania Dowodzenia) możemy się zapoznać w dokumentacji przetargowej.

Warunkiem udziału w przetargu jest m.in. wykonanie w ciągu trzech ostatnich lat co najmniej jednej dostawy (lub kilku dostaw w ramach jednej umowy) radiotelefonów cyfrowo-analogowych, zdalnie sterowanych w technologi IP wraz z konsolami dyspozytorskimi o wartości co najmniej 65 tys. zł netto. Zamawiający żąda również wniesienia wadium w wysokości 4 tys. zł

Dostarczony asortyment ma być wyprodukowany nie wcześniej niż 12 miesięcy od dnia dostawy. Wymagana jest gwarancja wynosząca minimum 36 miesięcy (maksymalnie 60 miesięcy). Kryterium oceny ofert to w 60% cena, 30% długość gwarancji oraz w 10% termin dostarczenia, instalacji oraz uruchomienia systemu.

Oferty można składać do 7 kwietnia br., do godziny 12. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi pół godziny później. Realizacja zamówienia ma się odbyć w terminie określonym w ofercie (maksymalnie 5 tygodni od dnia zawarcia umowy).

Źródło: bip.katowice.kwp.policja.gov.pl ; Fot.: www.policja.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń