Batalia o DMR dla Policji przygranicznej wchodzi w decydującą fazę

Radiowóz Policji od wewnątrz

Wszystko wskazuje na to, że to firma Hytera dostarczy nowe radiotelefony DMR dla polskiej Policji. Byłaby to pierwsza przełomowa dostawa od wielu lat na rynku, który jest domeną dotychczasowego lidera, firmy Motorola. Nasza redakcja dotarła do bardzo długo oczekiwane uzasadnienie wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w przetargu na doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt DMR.

Przypomnijmy, iż w postępowaniu wpłynęły 4 oferty, z czego propozycja RADMORU (sprzęt Hytera) była najkorzystniejsza cenowo. Kolejnym etapem postępowania miała być zapowiedziana aukcja elektroniczna. Tuż przed wyznaczonym terminem aukcji (5 i 6 września br.) spółka NEXRAD Telecom wniosła odwołanie do KIO. W tej sytuacji zamawiający był zmuszony odłożyć aukcję i rozpatrzyć odwołanie.

NEXRAD w swoim odwołaniu wnosił o powtórzenie badania i oceny ofert, wykluczenia firmy RADMOR oraz konsorcjum IT.expert i Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4, unieważnienie zaproszenia do aukcji elektronicznej oraz wybór oferty NEXRAD jako najkorzystniejszej w postępowaniu. Mimo, że odwołanie zostało uwzględnione to jednak KIO nie nakazało odrzucenia oferty firmy RADMOR.

Firma NEXRAD zarzuciła niedostateczne referencje na wcześniejsze dostawy RADMORU, wnosząc o nieuznanie projektu zrealizowanego dla firmy HONDA Poland. Projekt ten polegał na wyposażeniu policyjnych motocykli w zestawy radiokomunikacyjne ZRK 3403, których nie można zakwalifikować jako stacji retransmisyjnych ani też stacji bazowych. Jednakże w świetle definicji radioprzemiennika (z instrukcji Komendanta Głównego Policji w sprawie stosowania środków łączności radiowej w Policji…”) specjaliści z KGP tłumaczyli, że urządzenie RADMORU retransmituje sygnał radiowy pomiędzy dwoma częstotliwościami w pasmach 170 MHz i 2,4 GHz i należy zaliczyć do tej kategorii sprzętu. Wysoka Izba przychyliła się do takiego wytłumaczenia i argument ten został oddalony.

Konsorcjum firm IT.expert i Bytomska Spółka Informatyczna COIG-4 popełniło błędy formalne w ofercie i w ocenie Izby źle uzupełniło brakujące informacje, co skutkować będzie najprawdopodobniej wykluczeniem konsorcjum podczas ponownego badania ofert.

Sporo zamieszanie wywołało też ocenienie kompatybilności z posiadaną obecnie infrastrukturą. Ze względu na dość nieprecyzyjne zapisy w SIWZ Izba nie była w stanie jednoznacznie stwierdzić czy zaoferowane rozwiązanie inne niż Motorola jest kompatybilne z obecnie posiadaną infrastrukturą. Ten zarzut również został oddalony. Oferta firmy RADMOR nie została wykluczona z przetargu, co najprawdopodobniej skutkować będzie przeprowadzeniem aukcji elektronicznej.

Piłka nadal jest w grze i wciąż nie ma ostatecznego zwycięzcy w tym jakże ważnym postępowaniu. W oczekiwaniu na nowe fakty w sprawie polecamy lekturę poniższego uzasadnienia wyroku KIO.

Czytaj całość uzasadnienia: PDF ikonaWyrok-KIO-uzasadnienie-policja-przygraniczna.pdf

Źródło: własne, KIO. Fot: Policja

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

radioexpo

Aktualności

Zobacz również

Pytania? Zadzwoń