Select language:EnglishPolski

Partnerzy serwisu

MotoTRBO - cyfrowy system łączności radiowej 

Icom Polska-radiokomunikacja profesjonalna

http://hytera.com/

Odwiedź stronę oficjalnego dystrybutora w Polsce - ELEKTRIT

DGT Sp. z o.o.

Excera

Partnerstwo z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Facebook

Współpracujemy z

Wyszukiwarka

Zapytaj naszego eksperta

Potrzebujesz niezawodnej łączności radiowej ale nie wiesz jaki system będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy lub organizacji?

Zapytaj naszego eksperta.

Udzielimy Ci porady, doradzimy rozwiązanie które będzie pasować do Twoich wymagań i budżetu.

 

Napisz lub zadzwoń do naszego eksperta:

tel. 602 72 32 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

MPK Częstochowa zamawia system TETRA

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie ogłosiło – w formie przetargu nieograniczonego - zamówienie na dostawę, montaż i uruchomienie systemu łączności radiowej w standardzie TETRA.

 

mpk-czestochowa-tramwaje 

 

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi:

1) Przeprowadzenie procedury w celu uzyskania pozwolenia radiowego.

2) Cyfrowa infrastruktura systemu łączności – 1 sztuka.

3) Instalacja antenowa potrójnego odbioru zbiorczego – 1 sztuka.

4) Radiotelefon przewoźny – 45 sztuk.

5) Radiotelefon nasobny – 4 sztuki.

6) Konsola dyspozytorska z rejestratorem rozmów – 1 sztuka.

7) Antena samochodowa – 43 sztuki.

8) Montaż radiotelefonu przewoźnego i anteny w pojeździe – 43 sztuki.

9) Uruchomienie i szkolenie.

 

Zamawiający wymaga dostawy i instalacji systemu radiokomunikacyjnego standardu TETRA w trybie pod klucz. Wymagane jest również aby dostarczony sprzęt pochodził z legalnego kanału dystrybucji, oraz aby wszystkie elementy systemu (zarówno infrastruktura jak i radiotelefony) pochodziły od tego samego producenta.

 

Dostarczony system musi posiadać możliwość dalszej rozbudowy o kolejne stacje bazowe bez konieczności wymiany jakiegokolwiek podzespołu w ramach tego zamówienia. W lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego wykonana ma być instalacja antenowa o długości feedera do 40m.

 

Wdrożenie systemu łączności TETRA polegać będzie na dostawie, instalacji i uruchomieniu:

1) Węzła sterującego (serwera zarządzania) – głównego sterownika systemu - 1szt.

2) Stacji bazowej TETRA (jednokanałowej, 4 kanały logiczne) – 1szt.

3) Instalacja anten dookólnych – 2szt.

4) Rejestratora audio – 1szt.

5) Stanowiska administratora – 1szt.

6) Stanowiska dyspozytora liniowego (konsola dyspozytorska) – 1szt.

7) Radiotelefon przewoźny – 45 sztuk.

8) Montaż radiotelefonu przewoźnego i anteny w pojeździe – 43 szt.

9) Radiotelefonów nasobnych dla służb dozoru ruchu – 4 szt.

 

Wykonawca ma obowiązek wykonania dokumentacji powykonawczej. Dostarczony system musi zostać zintegrowany z istniejącym systemem trankingowym MPT1327. Z uwagi na fakt konieczności etapowego przejścia do pełnego systemu TETRA, Zamawiający wymaga integracji polegającej na udostępnieniu przynajmniej dwóch grup rozmownych, pozwalających na prowadzenie korespondencji głosowej na obu systemach.

 

Gwarancja ma wynosić 24 miesiące. Wykonawca ma zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla całości przedmiotu zamówienia; w zakresie infrastruktury systemu łączności opartej o standard TETRA, wchodzącej w skład niniejszego zamówienia, Wykonawca musi posiadać autoryzację producenta infrastruktury na świadczenie usługi jej serwisu oraz przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

 

Wykonawca musi dostarczyć wykaz dostaw (ostatnie 3 lata), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykaz ten powinien potwierdzać wykonanie co najmniej 1 dostawy sprzętu łączności radiowej w standardzie TETRA na minimum 450 000,00zł brutto. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000,00 zł. Wykonawca ma również złożyć oświadczenie, że do realizacji przedmiotowego zamówienia użyje co najmniej 50% towarów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

Kryterium oceny ofert to cena. Termin złożenia ofert upływa 10 czerwca 2016 roku o godzinie 11. Jawne otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 12 w siedzibie Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Termin dostawy to 90 dni od daty podpisania umowy, chyba, że Zamawiający zgodzi się pisemnie na dostawę w innym terminie.

 

Źródło i fot.: http://www.mpk.czest.pl