Select language:EnglishPolski

Partnerzy serwisu

MotoTRBO - cyfrowy system łączności radiowej 

Icom Polska-radiokomunikacja profesjonalna

http://hytera.com/

Odwiedź stronę oficjalnego dystrybutora w Polsce - ELEKTRIT

DGT Sp. z o.o.

Excera

Partnerstwo z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Facebook

Współpracujemy z

Wyszukiwarka

Zapytaj naszego eksperta

Potrzebujesz niezawodnej łączności radiowej ale nie wiesz jaki system będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy lub organizacji?

Zapytaj naszego eksperta.

Udzielimy Ci porady, doradzimy rozwiązanie które będzie pasować do Twoich wymagań i budżetu.

 

Napisz lub zadzwoń do naszego eksperta:

tel. 602 72 32 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Komendant Główny Policji poszukuje głównego specjalisty w wydziale radiokomunikacji


Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko głównego specjalisty Sekcji Organizacji Łączności Radiowej Wydziału Technik Multimedialnych i Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Miejscem wykonywania pracy jest Warszawa. Pracownik na tym stanowisku będzie odpowiedzialny za przygotowywanie i wdrażanie projektów radiowych w Policji, koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem częstotliwościami radiowymi, opracowanie koncepcji i rozwiązań. Wśród wymagań znajduje się wykształcenie wyższe teleinformatyczne, doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat, znajomość języka angielskiego oraz odbyte szkolenia z zakresu systemów i urządzeń radiokomunikacyjnych. Wszyscy zainteresowani powinni się pospieszyć ze składaniem aplikacji, gdyż termin jest tylko do końca tego tygodnia (tj. 11 sierpnia 2017r.).

oferta-pracy-policja-wydzial-radiokomunikacji 

Szczegóły ogłoszenia poniżej.

 

Miejsce wykonywania pracy:  Warszawa
ul. Olszewska 6, 02-793 Warszawa
Adres urzędu:


Komenda Główna Policji
ul. Puławska 148/150
02-624 Warszawa


WARUNKI PRACY


Warunki dot. charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych,
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),
- zagrożenie korupcją,
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- naturalne i sztuczne oświetlenie,
- wymuszona pozycja ciała,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
- brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.


ZAKRES ZADAŃ

 • przygotowywanie i wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań radiokomunikacyjnych w Policji zgodnie z właściwością merytoryczną biura,
 • koordynowanie prac związanych z gospodarowaniem częstotliwościami radiowymi oraz opracowywanie dokumentacji w tym zakresie,
 • koordynowanie prac zespołów projektowych pod względem technicznym dot. rozwiązań radiokomunikacyjnych,
 • opracowywanie i opiniowanie koncepcji rozwiązań radiokomunikacyjnych, zgodnie z przyjętą w Policji strategią rozwoju TI,
 • koordynowanie przeprowadzania testów sprzętu teleinformatycznego i radiokomunikacyjnego w zakresie merytorycznym biura,
 • koordynowanie prac zespołów powołanych do odbiorów przedmiotu zamówienia w zakresie merytorycznym wydziału,
 • udział w komisjach i zespołach przetargowych dotyczących projektów teleinformatycznych i radiokomunikacyjnych,
 • uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie sytuacji kryzysowych oraz stanów nadzwyczajnych, a także operacji i działań policyjnych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe techniczne o profilu informatycznym lub/i telekomunikacyjnym lub/i radiokomunikacyjnym lub pokrewnym ukierunkowanym na systemy teleinformatyczne lub/i telekomunikacyjne lub/i radiokomunikacyjne lub wyższe bez wymaganego profilu oraz studia podyplomowe w jednym z powyższych zakresów
 • doświadczenie zawodowe: ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w pracy w dziedzinie radiokomunikacji, przygotowywania dokumentów w tym zakresie oraz obsługi technicznej sprzętu radiokomunikacyjnego,
 • upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • szkolenia w zakresie systemów i/lub urządzeń radiokomunikacyjnych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność szybkiego podejmowania decyzji,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność opracowywania obszernych dokumentów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: w zakresie funkcjonowania systemów radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na rzecz podmiotów bezpieczeństwa wewnętrznego lub obronności,
 • szkolenia w zakresie dyspozytorskich systemów łączności radiowej,
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji specyfikacji technicznych oraz wymagań techniczno-funkcjonalnych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie przeszkoleń,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą " poufne" oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkoleń.

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

    Dokumenty należy złożyć do: 11.08.2017
    Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
    Miejsce składania dokumentów:
    Komenda Główna Policji
    Biuro Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej
    Wydział Rozwoju Zasobów Ludzkich
    ul. Puławska 148/150
    02-514 UP Warszawa 12
    z dopiskiem w liście motywacyjnym „główny specjalista/BŁiI-(Lf/SOŁR/GS/1)/BKGP 16/17”

INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.


Planowane rozpoczęcie pracy – w ciągu około 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia.
Zatrudnienie nowego pracownika w Komendzie Głównej Policji może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.


Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne. Decyduje data stempla pocztowego.
Wzory wymaganych oświadczeń znajdują się na stronie: http://bip.kgp.policja.gov.pl/

Proponowane warunki wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik 3,4 kwoty bazowej

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- ocena złożonych dokumentów,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy.

Źródło: https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,13579