Select language:EnglishPolski

Partnerzy serwisu

MotoTRBO - cyfrowy system łączności radiowej 

Icom Polska-radiokomunikacja profesjonalna

http://hytera.com/

Odwiedź stronę oficjalnego dystrybutora w Polsce - ELEKTRIT

DGT Sp. z o.o.

Excera

Partnerstwo z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Facebook

Współpracujemy z

Wyszukiwarka

Zapytaj naszego eksperta

Potrzebujesz niezawodnej łączności radiowej ale nie wiesz jaki system będzie najbardziej odpowiedni dla Twojej firmy lub organizacji?

Zapytaj naszego eksperta.

Udzielimy Ci porady, doradzimy rozwiązanie które będzie pasować do Twoich wymagań i budżetu.

 

Napisz lub zadzwoń do naszego eksperta:

tel. 602 72 32 62

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

UKE poszukuje pracownia do monitorowania widma radiowego

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie,  Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko: Starszy specjalista ds. kontroli widma radiowego, lokalizowania i zwalczania zakłóceń oraz nielegalnych emisji radiowych w Wydziale Zwalczania Zakłóceń w Delegaturze w Warszawie.

 

UKE Logo

 

Główne obowiązki:

- Prowadzenie kontroli radiokomunikacyjnych bezpośrednich;

- Prowadzenie postępowań w zakresie zwalczania zakłóceń radioelektrycznych;

- Wykrywanie przypadków używania urządzeń radiokomunikacyjnych nadawczych i nadawczo-odbiorczych bez wymaganych pozwoleń radiowych i uprawnień;

- Prowadzenie kontroli emisji stacji nadawczych RiTV i innych służb radiokomunikacyjnych wykonywanych przez Ruchome Stacje Pomiarowe w Terenowych Punktach Kontroli Emisji;

- Udział w prowadzeniu postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych i postanowień w sprawach dotyczących: a) używania urządzenia radiowego bez wymaganego pozwolenia radiowego; b) nakazu zastosowania środków technicznych prowadzących do eliminacji szkodliwego zakłócenia.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

- Praca biurowa przy monitorze ekranowym w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie;

- Możliwość poruszania się po budynku przystosowanym dla osób niepełnosprawnych – obecność podjazdu;

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku;

- Praca na parterze, w pokoju, który jest klimatyzowany;

- Narzędzia pracy: komputer i sprzęt biurowy;

- Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu;

- Wysiłek fizyczny, praca w terenie oraz permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

 

Wymagania niezbędne:

- Wykształcenie wyższe w zakresie radiokomunikacji lub elektroniki lub telekomunikacji;

- Prawo jazdy kat. B;

- Znajomość przepisów ustawy: Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi, Kodeks postępowania administracyjnego, o swobodzie działalności gospodarczej,
o kompatybilności elektromagnetycznej;

- Znajomość norm mających zastosowanie w zakresie prowadzonych pomiarów;

- Wiedza z zakresu radiokomunikacji, miernictwa i kompatybilności elektromagnetycznej;

- Umiejętność stosowania optymalnych metod i przyrządów pomiarowych do konkretnych zadań.

- Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność,   organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- Życiorys/CV i list motywacyjny;

- Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

- Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia;

- Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

- Oświadczenie kandydatki/kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- Oświadczenie kandydatki/kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- Kopię dokumentu prawa jazdy kat. B.

 

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

- Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu,
w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Dokumenty należy przesłać do dnia 6 sierpnia 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego
lub data dostarczenia do Urzędu) na adres:

 

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Biuro Administracji i Kadr

ul. M. Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

z dopiskiem „Starszy specjalista – OWA/WZZ/5”

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty otrzymane po terminie i niespełniające wymagań formalnych (w tym brak wymaganych dokumentów oraz oryginałów oświadczeń) i koniecznych nie będą rozpatrywane.

W razie złożenia dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę nadania
w placówce pocztowej.

Po zakończeniu procesu naboru oferty niespełniające wymagań formalnych oraz wszystkie pozostałe oferty z wyjątkiem oferty wybranej/go kandydatki/kandydata zostaną zniszczone.

Podczas naboru zastosowane zostaną następujące metody i techniki naboru:

-        sprawdzenie ofert pod względem spełniania wymogów formalnych;

-        test wiedzy;

-        test kompetencyjny;

-        rozmowa kwalifikacyjna.

Informacje o naborze można uzyskać pod nr telefonu: (22) 53 49 426 oraz pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Źródło i fot.: uke.gov.pl